Gemeente Haren wil duizenden euro's zien van zwembad Scharlakenhof

Gemeente Haren wil duizenden euro's zien van zwembad Scharlakenhof
Het zwembadbestuur van stichting Scharlakenhof in Haren moet een achterstallig bedrag van bijna veertienduizend euro betalen aan de gemeente Haren. Dat bedrag is begin 2015 door de gemeente uitgegeven aan een lekkage aan het dak van het zwembad.  
Dat staat in een brief van advocatenkantoor Trip die namens het gemeentebestuur is verstuurd aan het zwembadbestuur. Maar niet alleen het openstaande geldbedrag zorgt voor problemen. De penningmeester van de stichting heeft met eigen geld een bedrag aan de stichting geleend. In ruil voor die lening heeft hij volgens de gemeente pandrechten gekregen. Maar die rechten zijn volgens het gemeentebestuur ongeldig. 

Lekkage

De reparatiekosten van de lekkage waren 13.743,56 euro. Dat bedrag is in eerste instantie betaald door de gemeente. Haren maakte het bedrag over naar de aannemer omdat er in 2015 al een discussie was over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de kosten. 

Overeenkomst

In de brief van het advocatenkantoor valt te lezen dat de gemeente en de stichting in 2013 een overeenkomst over de exploitatie van het zwembad hebben gesloten. In die overeenkomst zou staan dat de stichting verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het pand. Als het zwembadbestuur de openstaande rekening aan de gemeente niet voldoet, stapt het gemeentebestuur naar de rechter. 

Geldschieter

Het zwembadbestuur heeft binnen de eigen gelederen ook een geldschieter. De penningmeester heeft 102.000 euro geleend aan de stichting. In ruil voor die lening heeft hij pandrechten van het zwembad gekregen. Maar die pandrechten zijn niet geldig, zo valt te lezen in diezelfde brief van advocatenkantoor Trip. De gemeente geeft geen toestemming voor de pandrechten die de penningmeester zou hebben. 

Informatieplicht

Het Harener gemeentebestuur is ook niet te spreken over de informatieplicht die de stichting heeft richting de gemeente. Het zwembadbestuur moet het Harener college op de hoogte brengen van de financiële situatie van de stichting. De stukken die de bestuurders van het Scharlakenhof aan de gemeente hebben gegeven, bieden daar onvoldoende inzicht in. Verantwoordelijk wethouder Mariska Sloot wil dan ook zo snel mogelijk een compleet overzicht van de zwemmers ontvangen.  

Vervelend voor vrijwilligers

Sloot betreurt de situatie zoals die nu is. 'Wij hebben continu geprobeerd om de benodigde informatie los te krijgen, maar dat is niet gelukt. Dit is vooral erg vervelend omdat de vrijwilligers van het zwembad erg hard werken om het zwembad open te houden. Er zijn slechts twee betaalde krachten, voor de rest wordt er alleen maar gewerkt met vrijwilligers. Het is altijd erg druk in het zwembad dus dat maakt dat dit conflict extra wrang is.' 

'Wij gaan niet betalen'

Voorzitter Pieter Bakker van stichting Scharlakenhof laat weten dat zij inmiddels ook een advocaat op dit conflict hebben gezet. 'Wij gaan de gemaakte kosten niet betalen. Het was namelijk geen lekkage, maar een condensprobleem. En dat probleem was er al voordat de stichting in 2013 een overeenkomst had gesloten met de gemeente. Ze willen die gemaakte kosten dus over onze rug vorderen, we gaan dat bedrag nooit betalen.'

Geen pandrechten

Volgens Bakker klopt het niet dat de penningmeester pandrechten heeft ontvangen in ruil voor de verstrekte lening. 'De penningmeester heeft wel eigen geld aan de stichting geleend, maar heeft daarvoor geen pandrechten gekregen. Verder voldoen wij aan alle voorwaarden die in de overeenkomst tussen de stichting en de gemeente staan.'