'Schade door stijging grondwater na aardbevingen grijpt om zich heen'

Stijgend grondwater door aardbevingen leidt in toenemende mate tot problemen in Groningen. Het gaat daarbij om lekkende mestkelders bij boeren, overlopende drinkwaterputten en kelders waarin water naar boven komt.
Tot die conclusie komt onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag na grondonderzoek op meerdere plekken in het aardbevingsgebied.
In het eindrapport van zijn onderzoek naar het stijgend grondwater stelt hij vast dat er een aantoonbaar verband is met de aardbevingen door gaswinning.

Verbazingwekkend

'Na elke aardbeving zie je het grondwater omhoog komen. Zo verrassend is dat niet. Uit onderzoek in aardbevingslanden is bekend dat de grondwaterhuishouding echt drastisch verandert na een beving. Het is verbazingwekkend dat daar nooit aandacht voor is geweest in Groningen.'
Van der Gaag heeft de afgelopen tijd veel onderzoek gedaan in de buurt van mestkelders en waterputten. 'Ik heb her en der gegraven en monsters genomen van het grondwater. Op verschillende plaatsen zie je het grondwater echt stromen, terwijl dat een paar jaar geleden op diezelfde plekken niet het geval was.'
De onafhankelijk geoloog zegt de afgelopen maanden veel meldingen van Groningers te hebben gekregen over het hogere grondwaterpeil. 'Die komen vaak van boeren. Ze hebben problemen met hun mestkelders. Maar dat niet alleen. Ook waterputten stromen opeens over, terwijl dat eerder nooit het geval was. En ik heb tientallen meldingen van kelders bij woonhuizen, die jaren droog zijn geweest en nu opeens van onderuit nat worden.'

Hoog zoutgehalte

Inmiddels heeft hij de eerste monsters laten onderzoeken. 'Uit de analyses blijkt dat het stijgend grondwater een hoog zoutgehalte bevat. 'Dat duidt er op dat dit grondwater van grotere diepte komt. Zout grondwater vlakbij de oppervlakte is echt nieuw in een deel van het gebied. En dat is geen goed teken.'
Een van de boeren waar Van der Gaag onderzoek naar heeft gedaan is veehouder Kor Kruizenga in Rasquert. Hij liet zeven jaar geleden een nieuwe mestkelder bouwen. 'En toen was de ondergrond ook op drie meter diep nog kurkdroog', weet hij nog.

Mest dunner

De laatste tijd wordt zijn mest steeds meer vermengd met water. 'Het is wel duidelijk wat er aan de hand is. Het grondwater komt omhoog en stroom de mestkelder in. Je kunt het zien: de mest wordt steeds dunner. Met als gevolg daarvan verandert de samenstelling van mijn mest. Dat kost mij geld.'
Van der Gaag vindt het hoog tijd dat de politiek in actie komt. 'Dit moet verder onderzocht. Het negeren van het stijgend grondwater is heel onverstandig.'
De onafhankelijk geoloog deed in de jaren negentig al onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning. Zo waarschuwde hij samen met Meent van der Sluis uit Assen toen al voor aardbevingen in het gaswinningsgebied.