VVD en Student & Stad zien niks in ontgroeningsvrije Stad

De fracties van de VVD en Student & Stad zijn het niet eens met de wens om ontgroeningen op Groningse studentenverenigingen af te schaffen.
De gemeente Groningen, RUG en Hanzehogeschool pleiten voor een ontgroeningsvrije stad, vanwege de recente incidenten bij studentenvereniging Vindicat. Zo liep een Vindicat-lid hoofdletsel op bij de ontgroening in augustus.

De VVD en Student & Stad zien afschaffen van ontgroeningen niet als oplossing. Volgens hen lijden de leden die uit goede wil lid zijn geworden daaronder, en niet de plegers van strafbare feiten.

Daarom vragen beide fracties het gemeentebestuur onder andere om strafbare feiten los te zien van ontgroeningen. Ze hebben schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

Lees ook:
Deel dit artikel:

Recent nieuws