'Weigeren van Vindicaters is geen discriminatie'

Het weigeren van sollicitanten die lid zijn geweest van de Groningse studentenvereniging Vindicat, is geen discriminatie. Dat zegt Niek Peters van het Discriminatie Meldpunt Groningen.
'Het is niet netjes om sollicitanten op basis hiervan te weigeren, maar het is niet strafbaar', aldus Peters.

Geen eikels

Sollicitanten die lid zijn geweest van Vindicat, komen er bij het Groningse bedrijf Sellian niet in. Het marketingbureau hanteert een 'geen-eikels-beleid'.
Volgens Peters valt het weigeren vanwege een lidmaatschap van een studentenvereniging onder de Algemene wet gelijke behandeling. 'Daarin staat dat je niet mag discrimineren op de arbeidsmarkt op basis van bijvoorbeeld geslacht, huidskleur of geaardheid. Maar nergens staat dat je niet mag uitsluiten op basis van lidmaatschappij van een studentenvereniging. Het is juridisch gezien dus niet verboden.'

Geen meldingen

Het lijkt de Vindicaters weinig te interesseren. Er zijn namelijk nog geen meldingen binnengekomen bij het Discriminatie Meldpunt Groningen.

Lees ook: