'Op sommige punten hebben we een overwinning geboekt'

Als er voor de kust van Schiermonnikoog naar gas geboord gaat worden zal een eventueel platform tenminste achttien kilometer uit de kust komen.
Inwoners van het eiland zien dit als een heel klein winstpuntje dat het bezoek van de minister aan Schiermonnikoog maandagavond heeft opgeleverd.

Kleine overwinning

Thom Verheul van de werkgroep Horizon Schiermonnikoog is dan ook niet ontevreden met het overleg dat bewoners met Kamp hadden. 'Op sommige punten hebben we een kleine overwinning geboekt. De definitieve aanvraag van Engie zal worden getoetst aan de nieuwe, veel strengere wetgeving.'

Wezenlijke vooruitgang

Ook burgemeester Dick Stellingwerf van Schiermonnikoog is content met de toezeggingen van Kamp. 'De minister heeft aangegeven dat ze internationale afspraken hebben gemaakt dat ze geen windmolens meer gaan neerzetten. Dat wil hij ook bespreekbaar maken. Dat vond ik een wezenlijke vooruitgang.'

Jammer

'Maar dan moet je ook op dat spoor van duurzaamheid verder. Waar de regeringen toen hebben afgesproken geen windmolens te bouwen op eilanden, hadden ze nu ook kunnen beslissen om geen boortorens te bouwen in de Waddenzee. Dat hebben ze niet gedaan. Dat vind ik jammer.'