Albertus gaat introductietijd onderzoeken

© Google Streetview/Fotobewerking RTV Noord
De Groninger studentenverenging Albertus Magnus gaat de afgelopen introductietijd onderzoeken. Aanleiding is de ophef die ontstaan is rondom vereniging Vindicat.
Albertus heeft net als Vindicat een introductietijd met ontgroening. Ook moeten de nieuwe Albertianen 'zwijgcontracten' tekenen, waarin ze toestemmen om niets over de introductietijd naar buiten te brengen. Doen ze dit wel, dan krijgen ze een boete.
Vindicat heeft na alle commotie hierover besloten om de zwijgcontracten af te schaffen. Of Albertus volgt is de vraag. De vereniging wil niet op de zaken reageren en verwijst naar een verklaring op de website. Daarin schrijft ze dat ze de afgelopen ontgroeningstijd in ieder geval met een commissie van leden en oud-leden onder de loep wordt genomen. De introductie zal worden getoetst aan 'maatschappelijke normen en waarden'.

Opspraak

Het Groninger Corps Vindicat raakte in opspraak nadat een eerstejaars tijdens zijn introductietijd werd mishandeld. Ook raakte Vindicat in opspraak doordat op internet een lijst verscheen waarop eerstejaars studentens werden beoordeeld op hun uiterlijk en bedprestaties.
Maandag kwam ook het Amsterdamse Corps (ASC) in het nieuws. Tijdens een dispuutsontgroening kwamen drie leden in het ziekenhuis terecht nadat ze in de gracht moesten zwemmen en moesten slapen tussen afval.

De verklaring van Albertus:
De vereniging doet afstand van ontgroeningspraktijken zoals in de pers vermeld. Het bestuur van Albertus Magnus vindt het van belang voor de identiteit en cultuur van de vereniging om een introductietijd voor nieuwe leden te behouden.
Het bestuur heeft opdracht gegeven aan een commissie bestaande uit leden en oud leden om een gerichte evaluatie en analyse te maken van afgelopen introductietijd. De introductietijd zal worden getoetst aan de Mission Statements van Albertus en de maatschappelijke normen en waarden.

Lees ook: