Oldambt ziet af van stijging ozb-tarief

© Stoch.XCHNG/Enzo Forciniti
Inwoners van de gemeente Oldambt gaan volgend jaar niet méér onroerendezaakbelasting (ozb) betalen dan dit jaar.
Het was de bedoeling om de ozb-tarieven voor volgend jaar met twee procent te verhogen. Maar het college van B&W heeft besloten dit niet te doen om de lasten van de inwoners van Oldambt voor volgend jaar te verlagen.

1,70 euro per maand extra

De afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met 0,50 eurocent en het rioolrecht met 1,20 euro. Al met al gaat een gemiddeld huishouden in Oldambt aan gemeentelijke heffingen in 2017 ongeveer 1,70 euro meer betalen dan in 2016, aldus het college.
Uit de conceptbegroting voor volgend jaar blijkt verder dat Oldambt:
- 650.000 euro uittrekt voor het op peil houden van de huishoudelijke hulp
- Vijf miljoen euro reserveert voor onder meer vervanging van verouderde straatverlichting en riolering
- Meer geld uittrekt voor groenonderhoud

Precair

B&W concluderen in een persbericht over de begroting van 2017: 'Het financiële perspectief voor de komende jaren is licht positief maar blijft precair. Dat maakt dat het nodig is om goed afgewogen en voorzichtig financieel beleid te voeren met oog voor het welzijn van
de inwoners van Oldambt.'
Volgende maand vergadert de gemeenteraad van Oldambt over de begroting.