Groningers willen dat 'onrechtvaardige' gaswinning stopt

Een overgrote meerderheid van de inwoners van Groningen wil dat de gaskraan dichtgaat. Ze ervaren de gevolgen van de gaswinning als 'onrechtvaardig'.
Opvallend is dat het daarbij niet uitmaakt of ze zelf wel of geen schade hebben en waar ze in de provincie wonen.

Dat blijkt uit het tweede deel van het onderzoek Gronings Perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Ruim 3200 Groningers hebben daaraan meegedaan.

Gezondheid
Eerder bleek al uit hetzelfde onderzoek dat de gezondheid van veel inwoners van het aardbevingsgebied te lijden heeft onder de gaswinning. Met name mensen met meerdere schades hebben daar last van.

Er is nu gekeken naar de vraag hoe Groningers de problemen ervaren en wat er in hun ogen moet gebeuren. Uit het onderzoek blijkt dat veel Groningers met name de schadevergoedingen onrechtvaardig vinden.

Solidair
Dat geldt niet alleen voor inwoners van Noordoost-Groningen. 'Het valt op dat respondenten buiten het aardbevingsgebied de situatie net zo onrechtvaardig vinden. Men is solidair', concluderen de onderzoekers.

Tachtig procent van de ondervraagden zegt zich pas veilig te voelen als de gaswinning wordt stopgezet. Ook speelt onafhankelijk onderzoek daarin een rol.

Informatievoorziening
Verder geven veel mensen aan dat door inspecties en versterking van hun huizen hun gevoel van veiligheid toeneemt. Ook denkt een ruime meerderheid baat te hebben bij betere informatievoorziening. Daarbij gaat het onder meer om de vraag wat ze moeten doen bij een zwaardere aardbeving.

Mensen is ook gevraagd wat hun wensen voor de eigen woonomgeving zijn. Het aangezicht van hun dorp of buurt staat voor veel mensen voorop. Ook worden het energieneutraal maken van woningen en goede ouderenzorg genoemd.

Vervolg onderzoek
Het onderzoek krijgt een vervolg. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de geconstateerde gevoelens van onrecht een rol spelen bij stress en onveiligheid.

In een reactie wijst opdrachtgever NCG Hans Alders er op dat wordt gewerkt aan een aantal genoemde zaken. 'Veiligheid staat voorop. Het verbeteren van schadeherstel en het versterken van woningen staan centraal in onze aanpak', reageert Alders.

Hij wijst er verder op dat samen met gemeenten inmiddels is gestart met inspecties van woningen in het aardbevingsgebied. 'En hierbij staat persoonlijke communicatie met de bewoners centraal.'

Lees ook:
- Huizen in Groningen miljard minder waard door aardbevingen
- Dossier Aardbevingen: alles over de gaswinning
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws