Staat moet mogelijk ook opdraaien voor schade door gaswinning

De Nederlandse staat is mogelijk ook aansprakelijk voor de schade die door gaswinning ontstaat. Dat blijkt uit een tussenvonnis van de rechtbank in Assen.
Daarbij gaat het om de zaak die paardenhouder Sybrand Nijhoff uit Zijldijk tegen niet alleen de NAM, maar ook de Staat der Nederlanden, Energiebeheer Nederland (EBN) en de Maatschap Groningen heeft aangespannen.

Verpesten woongenot

Hij eist daarbij een kleine miljoen euro als vergoeding van schade aan zijn boerderij. De NAM heeft eerder 62.000 euro toegewezen. De totale schade aan de boerderij is door contra-expert Vergnes berekend op meer dan zes ton.
Ook eist Nijhoff vergoeding voor het verpesten van zijn woongenoot en andere extra kosten. In totaal gaat het om een claim van een kleine miljoen euro.
De rechtbank erkent dat er 'een causaal verband' is tussen de schade en aardbevingen. Nijhoff heeft de vier partijen voor de rechter gesleept, omdat ze alllemaal verantwoordelijk voor de schade zouden zijn.

Schikking

De rechtbank draagt de betrokkenen op om nieuw te onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding. Dat moet gebeuren in een zogenoemde comparitie op 19 oktober. Dat is een zitting waarbij de rechter om meer informatie vraagt. Daarnaast wordt tijdens zo'n zitting gepoogd om tot een schikking te komen.
Voor de rechtbank is er voldoende bewijs dat niet alleen de NAM, maar ook Energie Beheer Nederland (EBN) verantwoordelijk voor de schade is. Zij vormen samen de Maatschap Groningen, die al in de jaren zestig door de staat en de NAM werd opgericht voor de gaswinning in Groningen.
Daaruit blijkt volgens de advocaten van Nijhoff dat de staat mede-exploitant is van het Groningse gasveld en dus ook voor de schade moet opdraaien.

Bestuderen

De rechtbank sluit dat laatste niet uit en wil nader bestuderen of daar daadwerkelijk sprake van is. Dat komt aan de orde tijdens de zitting van binnenkort.
In het vonnis staat daar het volgende over: 'Aandacht moet worden besteed aan de vraag in hoeverre de Staat onrechtmatig heeft gehandeld. En of eiser (Nijhoff, red.) daardoor schade heeft geleden en of in dat kader ook een bewijsvermoeden geldt,' aldus de tussenuitspraak.

'Eerste klap is een daalder waard'

Nijhoff is er blij mee. 'De eerste klap is een daalder waard. Toch wil ik ook weer niet te vroeg juichen. We zijn er nog niet, maar dit al wel heel mooi,' reageert hij.
Sybrand Nijhoff kwam recent nog in het nieuws toen hij de Tweede Kamer meldde dat zijn vrouw de onveilig boerderij heeft verlaten. 'Na 46 jaar heb ik nu een lat-relatie,' hield hij de kamerleden voor.
De NAM laat in een reactie weten 'het positief te vinden' dat de rechter de partijen weer met elkaar om tafel zet. 'Wij zoeken al langer de diaoloog met Nijhoff,' aldus een woordvoerder.