Ook brief van Veendam en Stadskanaal naar Klijnsma en provincie

© RTV Noord
De gemeentebesturen van Stadskanaal en Veendam hebben staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het provinciebestuur een brief gestuurd om hun standpunt in het Akkoord van Westerlee toe te lichten.
De brief moet 'bijdragen aan een genuanceerd beeld en begrip voor de besluitvorming', schrijven de gemeentebesturen. Aanleiding zijn uitlatingen van de gebiedsregisseurs over de besluiten en berichtgeving in de media, zo staat in de brief.

Op- en aanmerkingen

De gemeenteraden van Veendam en Stadskanaal hebben de afgelopen weken besloten het eigen college te volgen en dus vast te houden aan enkele op- en aanmerkingen op het toekomstplan voor Synergon en Wedeka. Voor de gebiedsregisseurs Oost-Groningen was dat reden genoeg om hun opdracht terug te geven.
Veendam en Stadskanaal schrijven dat ze het 'betreuren dat de argumenten geen gehoor vinden bij de regisseurs en enkele gemeenten'. De aanpak waar de twee gemeenten voor kiezen, staat naar eigen zeggen samenwerking niet in de weg.

Brief van andere vijf

Eerder stuurden ook de gemeentebesturen van Oldambt, Pekela, Bellingwedde, Vlagtwedde en Menterwolde een brief aan de staatssecretaris en de provincie. De vijf gemeenten schreven Klijnsma en het provinciebestuur het Akkoord alsnog te willen uitvoeren, desnoods zonder Veendam en Stadskanaal.
Die twee schrijven op hun beurt dat de Wedeka-gemeenten een eigen plan zullen maken voor de afbouw van het sw-bedrijf. 'Beide plannen hoeven elkaar niet te bijten', staat in de brief.

Ondersteuning is welkom

De gemeenten vragen Klijnsma bovendien voorzichtig om hen niet uit te sluiten van gelden voor Oost-Groningen: 'Iedere ondersteuning die wij hierbij van het ministerie kunnen krijgen, is natuurlijk welkom. [...] De eerder toegezegde financiele middelen voor dit gebied blijven onverkort relevant.'