Nieuw Lifelines-onderzoek: Wordt gezondheid kind al in buik bepaald?

Het grote Lifelines-onderzoek naar het ontstaan van chronische ziektes wordt uitgebreid met Lifelines NEXT.
Onderzoekers gaan de komende twee jaar vijftienhonderd zwangere vrouwen en hun toekomstige kinderen volgen.

Basis in de buik

Doel is te achterhalen hoe factoren tijdens de zwangerschap van invloed zijn op de gezondheid van het kind op latere leeftijd.
Het is al bekend dat de basis voor gezondheid al in de buik wordt gelegd, maar niet hoe dat precies gaat.

Hongerwinter '44/'45

Volgens projectleider Sicco Scherjon is onder meer tijdens een onderzoek naar de gevolgen van de hongerwinter in 1944/1945 al veel duidelijk geworden.
Zo blijken kinderen van wie de moeder honger heeft geleden tijdens de zwangerschap een verhoogde kans te hebben op overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk.

Afweersysteem

Onderzoekers willen in Lifelines NEXT meer te weten komen over wat een kind van de ouders meekrijgt en wat vanuit leefstijl en omgeving.
Eén van de belangrijke aandachtspunten is de ontwikkeling van het afweersysteem van de baby.

Derde maand van de zwangerschap

Deelnemers doen mee vanaf de derde maand van de zwangerschap tot een jaar na de geboorte van hun kind.
Ze staan bloed, ontlasting en moedermelk af voor tests en vullen vragenlijsten in over ondermeer de leefsituatie, gezondheid, leefstijl en voeding.

Samenwerking

In Lifelines NEXT werken de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG samen met Lifelines.
Huisartsen, verloskundigen en gynaecologen kunnen vrouwen in Groningen, Friesland en Drenthe tot de twaalfde week van hun zwangerschap aanmelden.

Lees ook: