Zuidhorn stemt in met volksraadpleging Middag-Humsterland

Van 20 oktober tot 6 november is het woord aan de inwoners van Middag-Humsterland. Zij mogen in een volksraadpleging aangeven in welke gemeente ze na de herindeling willen wonen: Westerkwartier of Hogeland. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandagavond ingestemd met de volksraadpleging.
Het Middag-Humsterland ligt verspreid over twee gemeenten, Winsum en Zuidhorn. De dorpen Garnwerd, Feerwerd en Ezinge liggen in Winsum. Oldehove, Niehove, Saaksum en Den Ham liggen in Zuidhorn. Toen in 2013 de commissie Jansen het rapport Grenzeloos Gunnen presenteerde werd het hele gebied ingedeeld bij de indelingsvariant waarvan Winsum deel zou gaan uitmaken.

Verzet

Het college en de gemeenteraad van Zuidhorn kwamen daartegen in verzet. Ze vonden dat in elk geval het deel dat nu in de gemeente Zuidhorn ligt bij de gemeente Westerkwartier (Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek) moet komen. De raad drong aan op een volksraadpleging en die komt er nu. Ook de gemeente Winsum steunt de raadpleging.

Uitnodiging

Alle inwoners van achttien jaar en ouder in het Middag-Humsterland krijgen binnenkort een brief met de uitnodiging om te stemmen. Dat kan online of via de post. De inwoners moeten twee vragen beantwoorden. De eerste: vindt u dat het Middag-Humsterland in één gemeente moet liggen. De tweede vraag die moet worden beantwoord is: van welke van de twee gemeenten zou mijn dorp deel moeten uitmaken.
Adviesbureau
Een onafhankelijke commissie, bestaande uit twee personen, gaat erop toezien dat de stemming volgens de regels verloopt. Een adviesbureau gaat de uitslag analyseren en de uitslag duiden. Daarna is het aan de gemeentebesturen en -raden van Winsum en Zuidhorn om een oordeel te vellen bij welke gemeente het gebied wordt ingedeeld.

Wachten was op Winsum
Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn is blij dat de raadpleging er nu eindelijk komt. 'We waren afhankelijk van de herindelingsplannen van de Noord Groninger gemeenten. Het duurde lang voordat duidelijk werd in welke variant Winsum zou deelnemen. Daar moesten we op wachten. Toen vorige week duidelijk werd dat Winsum verder gaat met De Marne, Bedum en Eemsmond zijn we direct met Winsum om de tafel gaan zitten. We hebben snel een besluit kunnen nemen over de volksraadpleging en nu mogen de inwoners het zeggen.'
Swart roept de inwoners van het gebied op massaal te stemmen: 'Ze hebben er drieënhalf jaar op moeten wachten. Hun geduld wordt beloond. Laat nu je stem horen.' Tevens adviseerde Swart de Zuidhorner raadsleden het gebied in te trekken om de inwoners te overtuigen van het belang van de volksraadpleging.