'Naar buiten toe is er de schijn van eenheid, maar die is er natuurlijk niet'

'Er is eenheid van beleid over de bouw van goedkopere woningen in Blauwestad', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (CU). 'Nee, dat is schijn', zegt Mirjam Wulfse (VVD).
'Naar buiten toe hebben ze de schijn van eenheid, maar er is natuurlijk helemaal geen eeneid in dit dossier', zegt Wulfse. 'Het verschil van mening is er nog altijd.'

'Er zijn al teveel woningen in deze prijsklasse'

Voor de zomer werd duidelijk dat SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar een minderheidsstandpunt innam op het dossier Blauwestad. Hij zei begin juli: 'Ik denk dat er in deze prijsklasse al teveel woningen in Oost-Groningen zijn. Daarom heb ik een andere afweging gemaakt dan mijn collega-gedeputeerden.'
In een extra debat woensdag kwam Eikenaar niet aan het woord, ondanks vragen aan hem van de VVD. Henk Staghouwer maakte duidelijk dat hij het woord voert en dat er met één mond wordt gesproken door het college.

'In gesprek met Oost-Groninger gemeenten'

'Het college heeft eenheid van beleid', aldus Staghouwer. 'Gedeputeerde Eikenaar heeft in juli al aangegeven waar hij voor stond.' Daar staat Eikenaar volgens Staghouwer nu niet anders in. 'Maar we gaan nu gewoon in gesprek met de gemeenten in Oost-Groningen.'
Eelco Eikenaar laat weten geen behoefte te hebben om iets toe te voegen aan het collegestandpunt en de woordvoering van Henk Staghouwer.
Volgens Mirjam Wulfse is nu extra duidelijk geworden dat het college dus helemaal niet op één lijn zit. 'En dat is heel slecht voor de gesprekken met bestuurders in Oost-Groningen.'

Eikenaar als aanvoerder
De Partij van de Arbeid kwam nog met een motie om Eikenaar de gesprekken in Oost-Groningen te laten voeren, maar die motie redde het niet. De coalitie was daarin eensgezind. 'Het is duidelijk dat hij dat niet op zich wil nemen in het college', zegt PvdA-er Romke Visser. 'Ik vind dat een gemiste kans.'

Meer moed verwacht

'Ik had van de SP ook meer moed verwacht om de eigen gedeputeerde, die een paar maanden geleden toch aan de waslijn is gehangen, meer steun te geven', zegt Visser. 'Nu wordt het een beetje gebagatellisseerd, dat vind ik buitengewoon kwalijk.'

'Alsof het op springen staat'

'Er zijn hele zware woorden gevallen, alsof het op springen staat', zegt Jan Hein Mastenbroek (SP). 'Dat is helemaal niet aan de orde. Het college gaat in Oost-Groningen praten over een regeling, wij gaan daar niet over. Er zal een regeling besproken worden en dan mogen wij daar weer wat vinden. Maar eerst moeten ze het bespreken.'

'We gaan er scherp op letten'

In ieder geval wordt er door Provinciale Staten de komende tijd extra goed gelet op het college in dit dossier. Want nu moeten er in Oost-Groningen spijkers met koppen worden geslagen.
'We gaan er scherp op letten', aldus Wulfse. En dat vindt Henk Staghouwer prima: 'Dat geeft ook weer een uitdaging.'

Lees ook: