Tiltmeters aardbevingsgebied komen in zicht

Het gebruik van tiltmeters in het aardbevingsgebied is een stapje dichterbij gekomen. De technische commissie bodembeweging (Tccb) heeft laten weten dat deze methode van belang kan zijn bij het vaststellen van schade door gaswinning.
Dat meldt de werkgroep Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM). Die heeft hierover uitvoering overleg gehad met deze commissie. De Tccb is een onafhankelijke commissie, die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging.

Kanteling gebouwen

Tiltmeters geven bij aardbevingen extra informatie, bijvoorbeeld over de kanteling van gebouwen. Daardoor ontstaat een beter beeld van het verband tussen aardbevingen en schade aan gebouwen.
Eerder al drong de Tweede Kamer aan op het gebruik van deze onderzoeksmethode. Minister Henk Kamp van Economische Zaken is nog niet zover.
De bodemcommissie is al wel om. Tccb concludeert dat de tiltmeters een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan 'het inzichtelijk maken van de bodembewegingen en de gevolgen voor bouwwerken'.

Beter onderzoek

De werkgroep Onafhankelijk Meten pleit al lange tijd voor het gebruik van deze methode. Deze organisatie dringt er verder bij de bodemcommissie op aan beter onderzoek te doen in de bovenste lagen van de Groningse bodem.
'Zodat veel duidelijker wordt wat aardbevingen teweegbrengen', aldus de werkgroep.

Lees ook: