Groningse gemeenten willen asielzoekers gezamenlijk opvangen

© FPS / Jos Schuurman
De Groningse gemeenten willen gezamenlijk afspraken maken met het rijk over de aantallen te huisvesten asielzoekers en statushouders. Dat schrijven ze in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Anders dan in andere provincies wil de provinciale regietafel één taakstelling waarbij ze onderling kunnen schuiven met de aantallen. Daarbij geven ze aan dat ze graag nieuwe asielzoekers willen blijven opvangen, maar dat het plotselinge afblazen van azc's door het COA ze wel in problemen brengt. Al was het maar omdat de bevolking elke keer opnieuw moet worden overtuigd van de noodzaak ervan.

Bestaande plannen

Als het aan de Groningse gemeenten ligt, worden er in de toekomst 5620 asielzoekers in onze provincie opgevangen en worden er een kleine duizend nieuwe statushouders gehuisvest. Van de bestaande plannen, voor in totaal 4440 nieuwe asielzoekers hoeft alleen het AZC aan de Energieweg in Groningen (600 plaatsen) nog door te gaan. Die moet de afbouw van het AZC en Pekela en het afblazen van het AZC in Winschoten compenseren. Daarnaast wordt de planning van het AZC in Appingedam (330 plaatsen) vervolgd en 'klaargezet' voor acute nieuwe instroom.
Van de resterende plannen wordt opvang aan de Ulgersmaweg in de stad (600 plaatsen), ten Boer (300 plaatsen), De Marne (300 plaatsen) en Veendam achter de hand gehouden. Die kunnen snel worden gerealiseerd als de instroom van asielzoekers weer op gang komt.

Werkgelegenheid

Groningen onderkent het belang van een royale opvang van asielzoekers voor de werkgelegenheid en het onderwijs in onze provincie. Zo is het stopzetten van de noodopvanglocaties en de planontwikkeling voor azc's voor de werkgelegenheid in de noordelijke regio een gevoelige klap. Inmiddels hebben al zo'n 175 werknemers in Noord-Nederland hun baan verloren of is het contract verbroken. De brief stelt vast dat er hier dan ook relatief veel vluchtelingen worden opgevangen.
Daarnaast wil de provinciale regietafel gebruik maken van de tijdelijke woonunits waar het COA op diverse plaatsen over beschikt, waaronder Oude Pekela. Die zouden tijdelijk beschikbaar gesteld kunnen worden aan gemeenten, die daarin vergunninghouders tijdelijk kunnen huisvesten, omdat er een schaarste is aan sociale huurwoningen.
In de brief vragen de gemeenten daarom aan het Rijk om bij te dragen aan de huisvesting van vergunninghouders. Daarnaast willen ze een onderzoek naar de mogelijkheden om het schip van Veendam in te zetten voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders.