Raad van State: geblunder rond plannen megastal Zevenhuizen

De Raad van State zette woensdag een streep door de omgevingsvergunning voor een megastal voor drieduizend varkens aan de Dwarshaspel in Zevenhuizen.
De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Leek, maar de gemeenteraad had er meer bij betrokken moeten worden, zo blijkt uit de uitspraak.
Het gevolg is dat de hele procedure opnieuw moet.

Geen bezwarenronde

De gemeenteraad gaf groen licht, maar het plan had vervolgens de bezwarenprocedure in gemoeten. Dat was niet gebeurd. De raad had vervolgens zelfstandig een oordeel moeten geven over de bezwaren. Daarnaast moest er een bezwarenronde komen over de omgevingsvergunning.
Twee bewoners van de Dwarshaspel zeggen dat het college de gemeenteraad onjuist heeft ingelicht over de omvang van de stal. Volgens hen had de gemeenteraad niet in de gaten dat het om drieduizend varkens zou gaan.

Foute omschrijving

Agrariër A. Kroesbergen houdt nu zeshonderd dieren. Zijn bedrijf heeft in het bestemmingsplan niet de aanduiding 'intensieve veehouderij'. Volgens het gemeentebestuur is dat een foutje dat in het bestemmingsplan is geslopen. Ook daar moet de gemeenteraad naar kijken.
De Raad van State laat zich er niet over uit of het college de gemeenteraad onjuist heeft ingelicht. Wel hebben burgemeester en wethouders erkend dat niet alles expliciet onder de aandacht is gebracht van de gemeenteraad.