Nieuwe zuidelijke ringweg: dit betekent het voor jou

© VIA Drupsteen
De komende jaren staan er grote veranderingen op stapel voor een van de drukste wegentrajecten in de provincie en stad Groningen. Wat verandert er precies op en aan de zuidelijke ringweg?
De Ring Zuid is in totaal twaalf kilometer lang en loopt van Hoogkerk tot Euvelgunne. Op bijna het hele traject vinden veranderingen en dus bouwwerkzaamheden plaats. Het plan heeft grote gevolgen voor het verkeer op de ringweg en in de aangesloten buurten.
In het kort kun je stellen: de nieuwe zuidelijke ringweg bedient reizigers die langs Groningen moeten rijden beter. Zij profiteren van meer doorstroming op de ringweg, omdat er minder afslagen en verkeerslichten zijn. Gebruik je de ringweg om bínnen Groningen van de ene naar de andere plek te komen, dan kan je in de toekomst wel eens langer onderweg zijn.
Nu de Raad van State het tracébesluit definitief heeft goedgekeurd, begint de aanleg van de nieuwe ringweg in deze vorm. Dit is wat je er als automobilist en als inwoner van de stad van gaat merken:

1. Doorrijden op het Julianaplein en Vrijheidsplein


Geen verkeerslichten meer op het Julianaplein, maar doorrijden. Het Julianaplein krijgt verschillende rijbanen over elkaar, waardoor automobilisten vanuit de westelijke en oostelijke richting vroeg moeten voorsorteren om op het juiste gedeelte van de ringweg terecht te komen. Met de grote bochten die boven elkaar liggen, kan je zo de route vervolgen naar oost, west en zuid-Groningen.
Ook het Vrijheidsplein bij de Gasunie wordt onder handen genomen. De combinatie van rotondes en verkeerslichten maakt plaats voor een aparte rijbaan in elke rijrichting.

2. Van boven naar onder de grond


De ringweg wordt verdiept aangelegd tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Hij gaat van ver boven de grond naar ondergronds. Een volledige tunnel wordt het niet. Ter hoogte van het DUO-gebouw zitten twee gaten in het dak. Voor de bezwaarmakers was dat het grootste pijnpunt tegen de plannen. Omdat het dankzij de gaten geen tunnel is, hoeft de weg niet aan minimum-tunnelvereisten te voldoen. Zo zijn de rijstroken er smaller dan aanbevolen, wat de kans op ongelukken zou kunnen verhogen.
Tussen de gaten in het dak in, komen natuurplaten te liggen. Die vormen samen met het aangrenzende Sterrebos rondom het DUO-gebouw een nieuw groen gebied: het Zuiderplantsoen.

3. Meer drukte op wegen in de stad


Verschillende afslagen worden veranderd voor de nieuwe ringweg. De Hereweg wordt anders aangesloten en de op- en afritten bij de Oosterpoort verdwijnen zelfs helemaal. Door sommige afslagen komt er meer verkeer op verschillende wegen in de binnenstad. Zo krijgt bijvoorbeeld de Europaweg, voor veel mensen de toegangsweg naar het UMCG en grote woonwinkels als de Ikea, een andere verkeersstroom.
De huidige, korte afslag van de ring naar de Europaweg verdwijnt en maakt plaats voor een lange lus ('het Europaplein', tekening hierboven) om de oude ski-vijver heen. Die sluit ter hoogte van de Euroborg aan op de Europaweg. Het kan daardoor langer gaan duren voordat je vanaf de ring bij het UMCG bent. Wel kunnen bezoekers van de Ikea en het Sontplein ook afslaan halverwege de lus, meteen richting het industrieterrein.
Ook de Brailleweg langs het Hoornse Diep, de Vondellaan, de Helper Brink, de Duinkerkerstraat, de Boumaboulevard, de Oosterburgweg, de Peizerweg en de Savirnin Lohmanlaan moeten rekening houden met aanzienlijk meer verkeer. Je kunt de verwachte verkeersdrukte op een kaart bekijken.

4. De Helperzoomtunnel verbindt zuidelijke wijken


De eerste bouw die in gang wordt gezet, is die van de nieuwe Helperzoomtunnel. Die komt in het verlengde van de Helper Brink te liggen en verbindt Helpman met de Europaparkwijk en de Oosterpoortwijk. De tunnel komt tussen een vijver en de volkstuinen van Tuinwijck te liggen, en gaat onder het spoor naar Assen en Hoogezand door. Vrachtwagens mogen er niet doorheen, auto's en fietsers wel.
Om de Helper Brink niet te veel te belasten, kan je niet in één keer door de Helper Brink heen rijden vanaf de tunnel. Nu al zijn er allerlei éénrichtingswegen aangelegd in Helpman om het verkeer te verspreiden.
De Helperzoomtunnel wordt naar verwachting volgend jaar aangelegd. De huidige verbinding tussen de wijken, de spoorovergang aan de Esperantostraat, verdwijnt dan. Op de plek van die kruising komt een fietsoversteek.

5. Jaren aan werkzaamheden

De grote hierboven genoemde aanpassingen zijn niet zomaar gerealiseerd. Tot nu toe zijn vooral voorbereidingen getroffen. De aanleg van de Helperzoomtunnel vormt vermoedelijk volgend jaar het startschot voor de grote aanpassingen. Daarna duren de werkzaamheden naar verwachting zeker vijf jaar.
Het Projectbureau Aanpak Ring Zuid zegt op elke concepttekening echter de situatie in 2030 te tonen. Ook de eerder genoemde verkeersdruktekaart houdt 2030 aan. Het is te hopen dat we niet veertien jaar in de file staan vanwege de werkzaamheden.