Scholen worden aardbevingsbestendig gemaakt

Basisschool De Tandem in Zuidbroek
Basisschool De Tandem in Zuidbroek © obs-detandem.nl
Drie basisscholen aardbevingsbestendig maken. Dat is het plan. De scholen staan in Noord- en Zuidbroek, de kosten voor de aanpak worden betaald door de NAM.
Twee scholen samenvoegen

Chistelijke basissschool De Wegwijzer Zuidbroek wordt ondergebracht in het gebouw van Het Kwartet. Daarin is nu al de openbare basisschool De Tandem gehuisvest. Het gebouw wordt verstevigd en mogelijk uitgebreid.

Een noodschool bouwen

Om de verhuizing van De Wegwijzer mogelijk te maken komt er een tijdelijke noodschool waarin de kinderen maximaal 30 weken lang les kunnen krijgen.
Ook de Noordsuythoeve in Noordbroek wordt aardbevingsbestending gemaakt. Dit multifunctionele centrum biedt onderdak aan de Inspecteur Amerikaschool, een peuterspeelzaal, kinderopvang, sportverenigingen, bibliotheek en het dorpshuis.

Bedacht door het college

De plannen komen uit de koker van het college van burgemeesters en wethouders in de gemeente Menterwolde. Het college heeft al afspraken gemaakt met de schoolbesturen.

Ontbrekende handtekeningen zetten

Dat wil niet zeggen dat de schop ook echt in de grond gaat. Eerst moeten de medezeggenschapsraden en de gemeenteraad van Menterwolde nog hun handtekening onder de plannen zetten.
Eerder dit jaar liet de gemeente Menterwolde een inspectieronde uitvoeren bji de basisscholen. Daaruit bleek dat de scholen veilig zijn bij aarbevingen, maar dat ze moeten worden aangepakt om te voldoen aan nieuwe bouwkundige richtlijnen.

Lees ook: