'Als je aan waterpeil Lauwersmeer komt, is het oorlog'

Op het laatste nippertje is het niet doorgegaan. Boze landbouwers dreigden met trekkers op te stomen naar het hoofdkantoor van waterschap Noorderzijlvest in de stad Groningen.
Daar discussieert woensdagavond het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest over de omstreden rietproef in het Lauwersmeergebied.

Insprekers

'Als je aan het waterpeil in het Lauwersmeer komt, is het oorlog', maakt boer Johan Boersma duidelijk. Hij is een van de acht insprekers, die allemaal fel gekant zijn tegen de proef.
De rietproef is een initiatief van de provincie Groningen, waarvoor het waterschap een vergunning moet verlenen. Het verhogen van het waterpeil moet de groei van riet bevorderen. En dat is dan weer goed voor flora en fauna, zo denkt de provincie. 

Dringend beroep

Het waterschap moet daarvoor een vergunning verlenen. De landbouwers doen een dringend beroep op het waterschap om daar vanaf te zien.
De boeren en ook recreatie-ondernemers in zowel Groningen als Friesland vrezen een verhoging van de waterstand als gevolg van de proef. De landbouwers zijn ook bang dat daardoor problemen bij het oogsten ontstaan. Ook waarschuwen ze voor verzilting.

Meerderheid

Een ruime meerderheid van het algemeen bestuur van Noorderzijlvest is voor de proef. Zestien bestuursleden willen er aan meewerken en zes juist niet.
Het laatste woord is nu aan het dagelijks bestuur. En die gaat volgende week besluiten de gevraagde vergunning te verlenen, zo is de verwachting.
'En dan is de boot goed aan', reageert een van de boeren op dat nog te nemen besluit.