'In een debat waarin zoveel emoties meespelen, zijn de juiste cijfers enorm belangrijk'

Het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het wel of niet sluiten van Groningen Airport Eelde roept veel vragen op. Dat schrijven regionaal econoom Paul Elhorts en Jasper Been, voorzitter van jongerenafdeling Dwars van GroenLinks Groningen, maandag in een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden.
Openhouden is goedkoper

Gemeenteraads- en Statenfracties staan voor de beslissing om het vliegveld te sluiten of om erin te investeren. Uit het onderzoek zou blijken dat investeren de goedkoopste optie is. Dat kost 54 miljoen euro, terwijl afbouwen 89 miljoen euro kost.

Verontrustend

Volgens Elhorst wordt het scenario waarbij het vliegveld open blijft te positief voorgesteld en het sluitingsscenario te negatief. Hij was samen met Jasper Been vorige week maandag bij een informatiebijeenkomst in MartiniPlaza. De twee vonden het verontrustend dat op veel vragen geen duidelijk antwoord kwam. Dat motiveerde hen om een ingezonden brief te schrijven.

Helder communiceren

'Statenleden moeten de juiste informatie krijgen', zegt Elhorst. Hij heeft gebeld met de onderzoeksleider en die kon zijn vragen wel beantwoorden. De econoom vindt daarom dat die een nieuwe kans moet krijgen om de onderzoeksresultaten helder te communiceren.

Politieke jongerenorganisaties

Dwars en een aantal andere politieke jongerenorganisaties hebben inmiddels gereageerd op de kwestie. 'Zowel voor- als tegenstanders zijn gebaat bij juiste cijfers. De baten van het investeren zijn erg overschat. Door de fouten te erkennen, wordt voorkomen dat er over tien jaar pas blijkt dat de hoge verwachtingen onrealistisch waren.'
'In een debat waarin zoveel emoties meespelen, zijn deze cijfers enorm belangrijk voor diegenen die uiteindelijk een beslissing moeten nemen', aldus de voorzitters van de Groningse jongerenorganisaties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de PvdD.