'Vindicat en Albertus gaan werken aan cultuurverandering'

Vindicat gaat werken aan een cultuurverandering. De studentenvereniging moet zichzelf evalueren om aanspraak te kunnen blijven maken op geld uit het profileringsfonds. Uit dat fonds worden verenigingsbestuurders betaald.
Aanspraak maken op bestuursgeld

De evaluatie moet ertoe leiden dat Vindicat onderdeel mag blijven van het hoger onderwijssysteem. Als de vereniging geen deel is van dat systeem zijn er geen officiele banden meer met de RUG en de Hanzehogeschool. Dan kan de vereniging ook geen aanspraak meer maken op het profileringsfonds.

Een nieuwe commissie beoordeelt

De reflectie wordt beoordeeld door een nieuwe en externe commissie. Die bepaalt dan of de vereniging in aanmerking komt voor geld uit het profileringsfonds. Als de commissie akkoord gaat, krijgt de vereniging vijf jaar lang geld.

Ook Albertus is aan de beurt

Na de accreditatie van Vindicat, die in maart moet zijn afgerond, moet studentenvereniging Albertus hetzelfde proces doorlopen om aanspraak te maken op het geld.

Samenstelling van de commissie

De commissie staat onder leiding van Martin Sitalsing, voorzitter van de raad van bestuur van Lentis. Overige leden zijn Michel Vos, Michele Garnier, Dertje Meijer en Michel Ooms.

Ophef leidt tot maatregel

Aanleiding voor de stap is onder meer de ophef die afgelopen maand ontstond rond de ontgroening van de vereniging Vindicat. Een aspirant-lid raakte ernstig gewond doordat een andere jongen op zijn hoofd ging staan.
Het slachtoffer liep daarbij een hersenoedeem op, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping, maar zag in eerste instantie af van aangifte. Vorige week deed hij dat alsnog.
De bijdrage uit het profileringsfonds van de RUG voor de bestuursleden van een grote studentenvereniging als Vindicat bedraagt 33.315 euro per jaar.