Provincie vreest lekken tanks North Refinery en grijpt in

De provincie neemt per direct het beheer van twee tanks op het terrein van de failliete olieverwerker North Refinery in Delfzijl over. De provincie heeft geen vertrouwen meer in de curator, die hiervoor verantwoordelijk was.
Volgens gedeputeerde Nienke Homan neemt de staat van de tanks zienderogen af en bestaat er kans op lekken. Na het faillissement van North Refinery, in februari 2015, is er weinig onderhoud meer gepleegd.

Incidenten, maar geen dreiging

Volgens Homan hebben zich de afgelopen twee weken enkele incidenten voorgedaan. Ze wil niet zeggen om wat voor incidenten het precies gaat. 'Maar de maat is nu vol.'
In een van de tanks zit een benzineachtige vloeistof, in de andere zit een gas dat voor stankoverlast kan zorgen. Volgens Homan gaat het om gevaarlijke stoffen.
'Er is tot op heden geen concrete dreiging geweest voor omwonenden en dat willen we graag zo houden. Daarom is besloten het beheer van de tanks per direct over te nemen.'

Plan van aanpak

In april dit jaar legde de provincie al bestuursdwang op voor vijf tanks op het terrein. Uit onderzoek naar de staat van de tanks bleek dat de kans toenam dat ze konden gaan lekken.
De provincie ging vervolgens in gesprek met de curator, havenbedrijf Groningen Seaports en de Rabobank over een plan van aanpak. Daarbij werd afgesproken dat in totaal 26 tanks op het terrein zouden worden leeggehaald en schoongemaakt.

23 van de 26 tanks schoon

Dat is inmiddels gebeurd bij 23 tanks. In de drie overgebleven tanks zitten echter nog stoffen die eruit moeten. Bij twee ervan bestaat er gevaar op milieuschade.
De curator had de tanks al in de zomer leeg moeten maken. 'Dat is ondanks herhaalde gesprekken en een sommatie niet gebeurd. Na de incidenten was voor ons de maat vol. In overleg met de brandweer, Veiligheidsregio Groningen en Groningen Seaports hebben we besloten in te grijpen en de tanks zelf te leeg te laten halen. Dat gebeurt binnen een maand', vertelt Homan.

Waarom in gebreke?

De gedeputeerde wil niet kwijt waarom de curator in gebreke bleef. 'Het heeft in elk geval niet te maken met geld. Komende dinsdag krijgen de Statenleden een brief met meer informatie. Daar wil ik niet op vooruitlopen.'
De provincie gaat de kosten verhalen op de curator.