Curator North Refinery verwerpt beschuldigingen provincie

Curator Harm-Jan Meijer neemt afstand van de beschuldiging dat hij twee tanks op het terrein van North Refinery in Delfzijl zou hebben verwaarloosd. Hij reageert daarmee op uitspraken van gedeputeerde Nienke Homan.
Donderdag nam de provincie het beheer van twee tanks per direct over omdat er gevaar voor de omgeving zou zijn.
North Refinery ging in februari vorig jaar failliet en en bijna alle 26 tanks met opgeslagen chemicaliën zijn inmiddels geleegd en schoongemaakt. In de twee nog gevulde tanks van de failliete olieverwerker zitten brandbare en giftige stoffen.

Geen geld voor

Volgens Homan had de curator meer moeten doen om de veiligheid te waarborgen. Meijer stelt dat daar in de failliete boedel helemaal geen geld voor is.
Hij zegt dat daarover ook voortdurend overleg is geweest met de provincie, havenbedrijf Groningen Seaports en de Rabobank.

Exportvergunning

Bij het leeghalen van de bewuste twee tanks was het wachten volgens Meijer op een exportvergunning, omdat er binnen Nederland geen afvoermogelijkheden voor de giftige stoffen waren.
'Ook daarover is steeds overleg geweest met de provincie', benadrukt Meijer. 'Om voor mij totaal onbekende redenen heeft de provincie nu het beheer van de tanks overgenomen. Kennelijk zijn er nu wel mogelijkheden om het afval binnen Nederland te verwerken. Maar die zijn met mij niet gecommuniceerd.'

Veiligheid

Meijer zegt zich nog het meest gekrenkt te voelen door Homans beschuldiging dat hij de veiligheid van omwonenden in gevaar zou hebben gebracht.
'Als curator ben ik mij al vanaf het begin zeer bewust van de risico's voor de omgeving. Dat is ook de reden dat ik steeds in nauw overleg met de provincie ben gebleven om te zorgen dat die risico's niet ontstaan, ook al was daar in de boedel helemaal geen geld voor. Ik stoor mij er buitengewoon aan dat mevrouw Homan nu het beeld schetst dat er door mijn toedoen gevaar voor de omgeving zou zijn ontstaan. De situatie zoals die nu is, is niet anders dan de situatie die ik in februari 2015 heb aangetroffen.'

Lees ook: