Veendam gaat statushouders huisvesten in voormalige kleuterschool

De voormalige kleuterschool aan de Sont
De voormalige kleuterschool aan de Sont © Google Streetview
De gemeente Veendam gaat statushouders voortaan ook huisvesten in eigen onroerend goed. Een voormalige kleuterschool aan de Sont in Veendam is daarvoor als eerste in beeld.
'Vorig jaar in september zijn we met woningcorporaties gaan praten over versnelde opvang', zegt wethouder Jaap Velema (D66). 'Maar we zijn ook gaan kijken naar particuliere huur en eigen vastgoed.'

Makkelijk om te bouwen

Aan de Sont in de Parkstad staat volgens de wethouder een pand dat makkelijk om te bouwen is tot appartementencomplex. 'We maken er vijf appartementen van voor kleinschalige opvang.'
Het gebouw aan de Sont wordt in principe de komende vijf jaar gebruikt voor statushouders. 'Maar het is vooral bedoeld als doorstroomfaciliteit', zegt Velema. 'Acantus heeft aangegeven voor 2017 ook meer mogelijkheden te hebben.'

Kijken hoe dit landt

'We gaan eerst kijken hoe dit landt' stelt de wethouder. 'Inzet van ander eigen onroerend goed is zeker aan de orde, maar dat doen we wel in samenspraak met de bewoners.'
De omwonenden van de voormalige kleuterschool zijn dinsdagavond door de gemeente bijgepraat over de plannen.

Achterstand inlopen

Veendam loopt - net als veel andere gemeenten - achter met het huisvesten van statushouders. Door in één keer meerdere mensen te huisvesten, loopt de gemeente weer een beetje in.
Toch is er het voornemen om mensen zo veel mogelijk te spreiden om de integratie te bevorderen. Door de statushouders bij elkaar in één complex te huisvesten, wordt aan dat idee enigszins voorbij gegaan.
Toch is Velema niet bang dat deze huisvesting ten koste gaat van de integratie. 'We krijgen meer geld vanuit het Rijk voor begeleiding en integratie', zegt hij. 'Dus daar zullen we ook vol op inzetten.'