'Mensen konden geëlektrocuteerd worden op terrein North Refinery'

© Archief FPS / Jos Schuurman
Medewerkers en brandweerlieden liepen het risico geëlektrocuteerd te worden op het terrein van de failliete olieverwerker North Refinery in Delfzijl. Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan in een brief aan Provinciale Staten.
Gevaar voor de omgeving

In de brief geeft het provinciebestuur duidelijkheid over de stappen die de afgelopen weken zijn genomen. Zo laat de provincie sinds vorige week vrijdag twee verwaarloosbare tanks leegpompen, omdat ze mogelijk een gevaar vormen voor de omgeving.

Brandweer heeft geen toegang tot het terrein

Op het terrein zijn tijdens een eerdere ontmanteling elektriciteitskabels beschadigd geraakt. Daardoor bestond volgens de provincie elektrocutiegevaar voor personen op het terrein van North Refinery. De Veiligheidsregio heeft daarom brandweerlieden verboden het terrein te betreden. Alleen in noodgevallen - het redden van een persoon - zouden brandweerlieden nog op het terrein mogen komen.

Afgesloten van elektriciteit

Inmiddels heeft Enexis het terrein afgesloten van elektriciteit. Er staat nog een aggregaat voor een zogenoemde gaswasser, een filter die ervoor zorgt dat de omgeving geen stankoverlast ervaart. Daarnaast wordt het terrein 24 uur per dag in de gaten gehouden door bewakers.
Volgens curator Harm-Jan Meijer zijn bij graafwerkzaamheden inderdaad één of meerdere elektriciteitskabels bloot komen te liggen. Volgens de curator was er echter geen sprake van een onveilige situatie, omdat er roodwitte linten om de plek waren gespannen door de plantmanager.

Vervuild regenwater in de sloot

Naast de kapotte elektriciteitskabels is vorige maand met olie vervuild regenwater in een naburige sloot gestroomd, blijkt uit de brief. Pompen die het water normaal gesproken zouden afvoeren, werkten niet meer door eerdere sloopwerkzaamheden. Het waterschap heeft de sloot afgedamd met zand om verdere verspreiding te voorkomen.

Geen schoonmaakmiddelen

Vanaf 26 oktober konden werknemers van North Refinery bepaalde werkzaamheden niet meer uitvoeren, omdat ze geen beschermingsmiddelen zoals werkhandschoenen en schoonmaakmiddelen meer hadden. Volgens de provincie hadden medewerkers de curator een week daarvoor al op de hoogte gesteld hiervan. Na dringende verzoeken van de advocaat van de provincie, heeft de curator op 27 oktober toestemming gegeven voor het kopen van handschoenen en schoonmaakmiddelen.

Hoge kosten voor de provincie

Het leegpompen van de tanks en de andere maatregelen die de provincie heeft genomen kosten in totaal 1,15 miljoen euro, maakt Homan bekend in de brief. Dit geld komt in eerste instantie uit de financieële reserves van de provincie. Mogelijk gaat de provincie deze kosten op de curator verhalen.
Naar verwachting duurt het leegpompen van de tanks nog vier tot zes weken.