Mogelijk tweede joodse begraafplaats ontdekt in Winschoter binnenstad

In de binnenstad van Winschoten is mogelijk een tweede oudere joodse begraafplaats ontdekt.
De historische ontdekking werd gedaan tijdens graafwerkzaamheden voor de renovatie van het centrum. Daarbij zijn enkele graven tevoorschijn gekomen.

Achttiende eeuw

In eerste instantie werden elf joodse graven gevonden. Gedacht werd dat deze graven vergeten waren bij de ruiming van de joodse begraafplaats in 1968. Deze joodse inwoners werden herbegraven op de nieuwe begraafplaats aan het Sint Vitusholt.
Maar de afgelopen dagen zijn nog meer graven gevonden. Uit onderzoek van stadshistoricus Robert Jalink blijkt dat er mogelijk nog een begraafplaats is geweest, die stamt uit de achttiende eeuw.

Eeuwige grafrust

Willem Fokkens van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap is verrast door de vondst: 'Dit hadden we natuurlijk niet verwacht. De eerste vondsten waren al bijzonder en nu komt dit er ook nog achter weg. Er zijn vermoedelijk nog veel meer graven'.
Worden die allemaal opgegraven? 'Nee, die laten we liggen. Het jodendom kent de eeuwige grafrust. Die eerbiedigen wij. Daarom blijft de rest liggen, ook al omdat daar niet gegraven hoeft te worden', legt Fokkens uit.

Herbegraven

Wat gebeurt er dan met de achttien graven die al wel zijn ontdekt? 'De opgegraven resten worden herbegraven vlakbij de plek waar ze zijn ontdekt. Die gaan dus niet naar de begraafplaats aan het Sint Vitusholt. Dat herbegraven gebeurt gestapeld. Negen graven die dubbel op elkaar liggen', vertelt Fokkens. 'Dat is niet gebruikelijk, maar door ruimtegebrek moeten we het wel zo doen.'

Tastbaars terug

De Winschoter stadshistoricus Robert Jalink is blij met de vondsten. 'Je krijgt iets tastbaars terug van de joodse gemeenschap in de binnenstad. Dat is geweldig. Hoe het precies gezeten heeft met de begraafplaatsen is niet helemaal duidelijk. Wat wel helder is dat er door amateurhistoricus Klaas Haan een stuk is gevonden dat er in 1731 een joods kerkhof in Winschoten was. En de begraafplaats die nu is gevonden stamt van tientallen jaren later'.
Jalink is ook opgetogen hoe het joodse genootschap en de gemeente Oldambt met de ontdekkingen zijn omgesprongen. Bovendien biedt het nieuw aan te leggen parkje ook de mogelijkheid om een oud monument een nieuwe plek te geven.

Gedenknaald

'Op de begraafplaats aan het Sint Vitusholt staat een gedenknaald die verwijst naar het joods kerkhof in de binnenstad. 'Die komt straks in het nieuwe parkje in de binnenstad te staan. En dat allemaal door deze ontdekking. Prachtig toch', aldus Robert Jalink.