Doar komt Sunt-Martinus aan

Het is weer Sint Maarten en dus gaan de Groningse kinderen vrijdag zodra het donker is met hun lampion langs de deuren voor iets lekkers. Maar waar komt het lampionnenfeest eigenlijk vandaan?
Martinistad

Het feest ontleent zijn naam aan de heilige Martinus van Tours, ook wel Sint Maarten genoemd. Sint Maarten was de beschermheilige van het bisdom Utrecht, waar Groningen vroeger ook bij hoorde. Zo kreeg Groningen de bijnaam 'Martinistad'.

Sint-Maartenskerk

Verwijzingen naar de beschermheilige zijn door de hele stad te vinden. Denk maar aan de Martinikerk, vroeger Sint-Maartenskerk genoemd, het windvaan van de Martinitoren in de vorm van het paard van Sint Maarten, het Sint-Maarten beeldje bij de ABN Amro bank aan de Grote Markt en natuurlijk het feest op 11 november.

Bedelfeest voor de armen

Naast beschermheilige van de stad is Sint Maarten ook de beschermheilige van de bedelaars en landlopers. Volgens de overleving sneed Martinus zijn mantel in tweeën en gaf één helft aan een bedelaar. 11 November was dan ook lange tijd een feest voor de armen, waarbij kinderen op bedeltocht gingen langs de huizen van de rijken.

Mien lutje lanteern

Tegenwoordig is het een feest voor álle kinderen, maar Sint Maarten hangt nog steeds aan elkaar van tradities. Zo lopen veel kinderen net als vroeger met een uitgeholde voederbiet als lampion.
Voederbieten worden in oktober of november geoogst, waardoor er rond Sint Maarten genoeg zijn om een lampion van te maken. Bovendien zijn ze makkelijk uit te hollen voor een kaarsje.

Snoep of een mandarijn?

Het uitdeelwaar is in de loop der jaren echter wel veranderd. Vroeger kregen de kinderen geld of fruit, maar tegenwoordig krijgen ze meestal snoep. Soms deelt iemand, tot ongenoegen van de kinderen, een mandarijn uit. Wat geef jij dit jaar voor Sint Maarten?