Inwoners Middag-Humsterland kiezen voor Westerkwartier

Vijfentachtig procent van de inwoners van Middag-Humsterland vindt dat het gebied na de herindeling in de nieuwe gemeente Westerkwartier moet liggen. Dat blijkt uit de uitslag van de volksraadpleging, die in het gebied is gehouden. De inwoners konden kiezen uit aansluiting bij Westerkwartier of Hoogeland.
Opkomst van 56 procent

In de volksraadpleging kregen de inwoners van Middag-Humsterland twee vragen voorgelegd. Ten eerste: Vindt u dat het gebied in één gemeente moet liggen? Ten tweede: In welke gemeente moet uw dorp liggen? In totaal mochten 2908 mensen deze vragen beantwoorden. 1705 mensen hebben hun stem uitgebracht; een opkomst van 56 procent. De opkomst is ongeveer even hoog als bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Voorkeur voor Westerkwartier

Van de inwoners die hun stem hebben uitgebracht, vindt zesenzeventig procent dat het gebied in één gemeente moet liggen. Rond de negentig procent van de stemmers kiest daarbij voor aansluiting bij Westerkwartier.

Verdeeld

Middag-Humsterland ligt nu in twee gemeenten: Zuidhorn en Winsum. Zuidhorn gaat per 1 januari 2019 op in de gemeente Westerkwartier. Winsum gaat op diezelfde datum verder in de gemeente Hoogeland. De gemeente Westerkwartier bestaat dan uit Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn. In de gemeente Hoogeland fuseren De Marne, Bedum, Eemsmond en Winsum.

Commissie-Jansen

In het rapport Grenzeloos Gunnen (2013) van de commissie-Jansen werd Middag-Humsterland in zijn geheel ingedeeld bij een nieuw te vormen Noord-Groninger gemeente. Ook de dorpen Oldehove, Niehove, Saaksum en Den Ham, die nu in de gemeente Zuidhorn liggen, zouden daarbij naar Noord-Groningen gaan. Feerwerd, Ezinge en Garnwerd bleven bij Winsum/Hoogeland.

Verzet

Van meet af aan verzette de gemeenteraad van Zuidhorn zich tegen dit plan. De raad vond dat in elk geval de dorpen Oldehove, Niehove, Saaksum en Den Ham bij de gemeente Zuidhorn/Westerkwartier moesten blijven. De raad vond dat de inwoners van het gebied daarin een stem moesten krijgen in de vorm van een volksraadpleging. De gemeenteraad van Winsum stemde daarmee in.
Een onafhankelijke commissie, bestaande uit de oud-burgemeesters Bertus Fennema en Yvonne van Mastrigt, heeft er op toegezien dat de volksraadspleging eerlijk is verlopen.

Finale oordeel

De gemeenteraden van Zuidhorn en Winsum vellen het finale oordeel over de uitslag van de volksraadpleging. In de raadsvergaderingen van respectievelijk 6 en 7 december moeten de beide raden een besluit nemen over in de toekomst van Middag-Humsterland.