Kamp: 'Geen stijging grondwater door aardbevingen'

Geoloog Peter van der Gaag
Geoloog Peter van der Gaag © RTV Noord
Er is geen sprake van stijging van het grondwater in Groningen door aardbevingen. Dat laat minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief de Tweede Kamer weten.
Het parlement had om die schriftelijke uitleg gevraagd na berichtgeving van RTV Noord hierover. Met als aanleiding een onderzoek van onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag.
Hij komt na bodemonderzoek op meerdere plaatsen tot de conclusie dat stijgend grondwater door aardbevingen in toenemende mate tot problemen in Groningen leidt. Het gaat daarbij om lekkende mestkelders bij boeren, overlopende drinkwaterputten en kelders waarin water naar boven komt.

Niets aan de hand

Kamp heeft dit laten onderzoeken door Deltares. Het kennisinstituut concludeert dat er niets aan de hand is.
'Op grond van onder meer metingen van grondwaterstanden komt Deltares tot de conclusie dat dergelijke stijging van grondwater niet reëel is,' schrijft de minister, die er ook op wijst dat TNO in het Technisch Weekblad tot dezelfde conclusie komt.

Zeldzaam

Volgens Deltares is het wel bekend dat aardbevingen effect kunnen hebben op het grondwater. 'Het gaat dan echter om effecten die worden veroorzaakt door aardbevingen met een aanzienlijke grotere sterkte dan tot nu in Groningen is waargenomen. Permanente veranderingen van het grondwater door sterke aardbevingen zijn volgens Deltares zeldzaam,' aldus Kamp, die zegt niet over het eindrapport van Van der Gaag te beschikken.
Hij doet de geoloog wel een aanbod: 'Als het eindrapport mij ter beschikking wordt gesteld, ben ik bereid het te laten verifiëren door een terzake deskundige onafhankelijke instantie. Mocht die tot de conclusie komen dat een belangrijk verschijnsel over het hoofd is gezien, dan zal ik de wetenschappelijke adviescommissie kennisontwikkeling effect mijnbouw voorstellen hier nader onderzoek naar te doen.'

Onwaarheden

Van der Gaag is verbaasd over de inhoud van de kamerbrief. 'De minister of zijn ministerie hebben mij nooit iets gevraagd. In de brief staan veel onwaarheden en verkeerde suggesties. Maar goed: deze brief geeft mij eindelijk de gelegenhied om met een uitgebreid weerwoord te komen,' reageert de geoloog.