Kamp weigert oude schadegevallen te heropenen na uitspraak rechter

© Jos Schuurman (FPS)
Minister Henk Kamp van Economische Zaken ziet geen reden om al beoordeelde schade door gaswinning opnieuw te laten beoordelen. Hij laat dat in een Kamerbrief weten naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechter in Assen.
Daarbij gaat het om een tussenvonnis in het proces dat paardenhouder Sybrand Nijhoff uit Zijldijk tegen de NAM heeft aangespannen.
De rechter bepaalde dat het zogenoemde bewijsvermoeden van toepassing is. Dat betekent dat bij toewijzing van schadevergoeding er geen hard bewijs nodig is dat de schade door gaswinning wordt veroorzaakt.
Ook wordt voor het eerst vastgesteld dat niet alleen de NAM, maar ook het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) verantwoordelijk is voor de schade.

Opnieuw beoordelen

Voor GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren is deze uitspraak aanleiding om er bij de VVD-bewindsman op aan te dringen afgesloten zaken opnieuw te laten beoordelen.
Daar ziet Kamp geen aanleiding toe: 'De toepassing van een rechtelijk bewijsvermoeden in dit specifieke geval maakt niet dat voor alle mijnbouwschadeclaims in Groningen moet worden uitgegaan van een bewijsvermoeden', laat hij de Tweede Kamer weten.

Omkering bewijslast

Kamp wijst er wel op dat binnenkort de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de omkering
van de bewijslast behandelt. Als dat wordt aangenomen, moet de NAM bewijzen dat schade niet door aanbevingen komt. Nu moeten de gedupeerden dat nog aantonen.
De minister vindt dat de rechterlijke uitspraak niet betekent dat al afgehandelde schadegevallen weer uit de kast gehaald moeten worden.
'Het gaat om de vraag of in het specifieke geval de gaswinning een schadetoebrengende activiteit is geweest. De rechter beslist tot toepassing van een rechterlijk bewijsvermoeden op basis van de specifieke omstandigheden van een geval', licht Kamp toe.
Lees ook: