Wonen in een stee van 6 bij 6 bij 6

Naast het klooster in Ter Apel staat sinds kort een Cubestee. Dat is een makkelijk te monteren woning van 6 bij 6 bij 6 meter van hout en glas.
'De Cubestee is compact, ecologisch, goedkoop, duurzaam, uitbreidbaar en grotendeels zelfbouwbaar', zegt de ontwerper.

Groninger roots

Die ontwerper is het bureau Onyx NL in Groningen. Die Groningse wortels verklaren ook de naam van het bouwwerk: een samentrekking van het Engelse woord cube, kubus, en het Groningse stee.

Voor de opvang van asielzoekers

De Cubestee won een prijsvraag die werd uitgeschreven door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Rijksbouwmeester. De opdracht was het ontwerpen van flexibele, goedkope huisvesting voor de opvang van asielzoekers.

Onderdeel van een expositie

Dat is ook de reden dat de cube bij het klooster is geplaatst, waar het onderdeel is van de expositie 'Exodus', die gaat over vluchtelingen.

Reuring brengen

Maar de kleine kubuswoning is ook onderdeel van een omvangrijk plan om 'reuring' te brengen in krimpgebieden. Er kunnen bijvoorbeeld cube's geplaatst worden op verlaten boerenerven, waar dan weer nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden.
Voorlopig is er dus een exemplaar te zien in Ter Apel. De cubestee staat daar tot 1 februari en is toegankeliijk voor het publiek.