Grootegast geeft ambtsgebed nieuwe invulling

Het ambtsgebed waarmee al sinds jaar en dag de raadsvergadering in Grootegast wordt geopend, krijgt een andere invulling.
De verklaring waarin om Gods zegen voor het raadswerk wordt gevraagd, wordt in de toekomst nog wel uitgesproken, maar is niet langer de opening van de vergadering.

Compromis

De VVD in Grootegast wilde af van het ambtsgebed, omdat die volgens de liberalen in strijd is met de scheiding van kerk en staat.
De VVD trok het voorstel tot het schrappen van de bede in toen de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA dinsdagavond een compromis presenteerden.

Tekst aangepast

In dat voorstel wordt de bede nog wel voorgelezen, maar is die niet langer de opening van de raadsvergadering.
Ook hoeft de verklaring niet meer te worden uitgesproken door de burgemeester, maar kan een raadslid dat voor zijn rekening nemen. Verder wordt de tekst aangepast.
VVD-fractievoorzitter Gert van Werven kan leven met het compromis: 'Hiermee komt er een scheiding tussen kerk en staat en dat is wat wij beoogden.'

Lees ook: