Relletje in raad over zakkenrollende asielzoekers

© FPS / Jos Schuurman (bewerkt)
Waarom verzweeg burgemeester Peter den Oudsten de identiteit van de bende zakkenrollers in de stad? Dat wil de VVD-fractie in de gemeenteraad van Groningen weten.
'Burgemeester verzweeg identiteit'

Volgens de partij horen we voortdurend berichten als 'Fries slaat Groninger', maar verzweeg de burgemeester tot afgelopen maandag dat de zakkenrollers asielzoekers zijn. VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge: 'Het lijkt erop dat we van ondernemers hebben moeten horen om wat voor identiteit het gaat.'

'Niet bewust onder de pet gehouden'

Burgemeester Den Oudsten was niet gediend van de VVD-formulering dat hij de identiteit 'bewust verzwegen' zou hebben. 'U veronderstelt dat we bewust iets onder de pet hebben gehouden. U kunt beter een andere formulering kiezen.'

Meer openheid

Ook van het CDA kwam kritiek. Die partij snapt niet waarom de burgemeester niet eerder aan de raad heeft verteld wat er aan de hand is. De partij moest uit de media vernemen dat het gaat om asielzoekers uit zogenoemde 'veilige landen'. Raadslid Anne Kuik had liever gezien dat er meer openheid was.

'Alleen als ik het zeker weet'

Volgens Den Oudsten kon hij niet eerder melden dat het om asielzoekers gaat. Er was eerst onderzoek en analyse van de aangiftes nodig, temeer omdat de politie niet etnisch mag profileren. 'Het kan zijn dat er eerder al een onderbuikgevoel was bij horeca-ondernemers en het publiek, maar u mag van mij verwachten dat ik pas naar buiten treed als ik het zeker weet.'

Wat is er aan de hand?

In Groningen zijn er tientallen asielzoekers uit 'veilige landen' als Marokko, Algerije en Georgië, die zich bezighouden met het beroven van met name beschonken Stadjers. Het gaat in veel gevallen om weggenomen voorwerpen als telefoons, portemonnees en tassen, maar ook intimidatie op straat komt voor.
De asielzoekers melden zich aan bij azc's in het Noorden van het land en vragen een verblijfsvergunning aan. In afwachting van de (vermoedelijk) afwijzing slaan ze hun slag in de stad.