GroenLinks is verbijsterd over 'geheim gasberaad' met NAM

'Ik was totaal verrast. Wij als Tweede Kamer worden hier volledig buiten gehouden.'
Zo reageert GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren op het mogelijke bestaan van het zogenoemde 'Groningen Overleg'.
In dat overleg zouden overheidsinstanties zeer regelmatig met de NAM de gaswinningsproblematiek in Groningen bespreken. En wel met het ministerie van Economische Zaken, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, het adviesorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Bigwobber
Het bestaan van dit overleg blijkt volgens GroenLinks uit een overzicht van stukken, mails en rapporten over de gaswinning in Groningen op de website Bigwobber. Het gaat om documenten die door Milieudefensie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zijn opgevraagd.

Geheim
Van Tongeren trekt de de conclusie dat er sprake is van een geheim gasberaad. Ze is er zeer ontstemd over: 'Dat zo'n overleg nog bestaat, jaren na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Met als conclusie dat de innige banden tussen die paar spelers in het gasgebouw doorsneden moesten worden. Ik ben verbaasd dat er zoveel overleg is tussen het ministerie en de NAM.'
Uit notulen blijkt volgens haar verder dat het overleg ook door het parlement aangenomen amendementen bespreekt. Bij dat laatste gaat het onder meer om de omkering van de bewijslast.
Amendementen
'Deze amendementen zijn door de Kamer in ruime meerderheid aangenomen. En dan wordt er met de NAM overlegd wat we in hemelsnaam met die lastige amendementen van die lastige kamer aan moeten. Dat druist tegen ons democratisch bestel in.'

Van Tongeren is ook verbaasd dat NCG Hans Alders deel zou uitmaken van het Groningen Overleg. 'Dat zou uiterst merkwaardig zijn. Hij zit blijkbaar gewoon op schoot bij de NAM en het ministerie.'

Overleg bestaat niet

Een woordvoerder van Alders laat weten dat er 'naar beste weten van de NCG een dergelijk overleg met EZ, SodM en de NAM niet bestaat'. Om er aan toe te voegen: 'In ieder geval heeft de NCG daar niet aan deelgenomen.'