Nog twee meldingen van incidenten tijdens ontgroening

Naast de mishandeling bij studentenvereniging Vindicat in augustus waren er tijdens de introductieperiode voor nieuwe studenten nóg twee incidenten waarbij studenten medische zorg nodig hadden.
Dat schrijft de Advies Commissie Introductietijden (ACI) in haar jaarverslag.

De incidenten vonden allemaal plaats bij studentenverenigingen. Uit de meldingen blijkt volgens de commissie dat 'de ontgroeningspraktijken zich niet enkel tot Vindicat beperkten'.

Welke studentenverenigingen?
De commissie maakt in haar jaarverslag niet bekend om welke studentenverenigingen en om wat voor verwondingen het gaat. In een toelichting aan de Universiteitskrant geeft ze wel aan dat het niet om geweldsincidenten gaat.

Wel schrijft de commissie: 'Er is helaas nog steeds een subcultuur waarin eerstejaars leden als 'minderwaardig' worden gezien en dienovereenkomstig door bepaalde ouderejaars leden worden behandeld.'

Ook ouders trokken aan bel
Alle drie meldingen waren afkomstig van de besturen van de studentenverenigingen. Ook trokken twee ouders van eerstejaars studenten en de voorzitter van de PersoneelsFractie in de Universiteitsraad aan de bel.

De Advies Commissie Introductietijden adviseert studenten-, studie- en sportverenigingen over de veiligheid tijdens de ontgroeningsperiode. Ook controleert de commissie hun veiligheidsplannen en draaiboeken.

Commissie vindt zichzelf niet effectief
Over haar eigen rol concludeert de commissie niet de middelen te hebben om als 'effectief toezichthoudend orgaan te kunnen functioneren'.

Na het incident bij Vindicat, waarbij een eerstejaars student een hersenoedeem opliep toen een ouderejaars op zijn hoofd ging staan, stelde de Rijksuniversiteit Groningen al een nieuwe, externe commissie in.

Deze moet toezien op de gewenste cultuuromslag bij de studentenverenigingen

Lees ook:
- Hooghoudt sponsort geen Vindicat-feesten meer
- Bussemaker blij met maatregelen Groningse studentenverenigingen
- 'Vindicat en Albertus gaan werken aan cultuurverandering'
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws