Tientallen miljoenen om overstromingen te voorkomen

© Reint Verkerk
Verzwaren van dijken rond het Lauwersmeer, het verbeteren van oevers en kaden. Renovatie van gemalen en stuwen en aanleg waterbergingen. Wetterskip Fryslan trekt 63 miljoen euro uit voor toekomstig waterbeheer om overstromingen te voorkomen.
Hoosbuien

Door de klimaatveranderingen zijn er steeds vaker heftige hoosbuien en meer wateroverlast. Het Friese waterschap wil voorbereid zijn op deze onverwachte weersuitingen en komt daarom met een plan van aanpak.

Energiefabriek

Ook zijn er plannen voor een Energiefabriek. Hier wordt slibafval verwerkt voor de levering van onder meer biogas.
Volgens Wetterskip Fryslan, dat ook actief is in het Westerkwartier, stijgen de waterschapslasten voor de burger nauwelijks.