Groningen gaat gewoon door met bed, bad en brood

De gemeente Groningen is teleurgesteld in het verwerpen van het bed bad en brood-akkoord door staatssecretaris Dijkhoff. 'We moeten staan voor een humane oplossing', zegt wethouder Ton Schroor over de 200 asielzoekers in de gemeente die geen recht meer hebben op opvang.
Zij worden nu opgevangen in een zogenaamde B4-voorziening, waar ze Bed, Bad, Brood en Begeleiding krijgen. 'In de praktijk blijkt het succes van deze benadering. In Groningen hoeft niemand onder een brug te slapen.'

Waarvoor de regeling is bedoeld

De regeling is bedoeld voor asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen, maar die moeilijk uit te zetten zijn. Dijkhoff (VVD) wilde toestemming geven om op acht plaatsen - waaronder Groningen en Ter Apel - een 'sobere' opvang in te richten voor uitgeprocedeerde asielzoekers, mits de gemeenten verder zouden afzien van eigen opvang.
Daar wilde gemeenten niet mee instemmen. Het gevolg is nu dat de gemeenten geen geld meer van het Rijk krijgen voor de opvang van asielzoekers zonder papieren. Dijkhoff wil bovendien de mogelijkheden voor gemeenten inperken om zelf te kiezen of en hoe ze uitgeprocedeerden opvangen.

Gemeente gaat door met opvang

Wat wethouder Schroor betreft, gaat gemeente Groningen door met de huidige B4-opvang, inclusief de recent aangekondigde uitbreiding van nog eens 86 plekken. In totaal zijn er dus dadelijk 286 plekken voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente.

Frustreren

Schroor: 'De staatssecretaris kondigt maatregelen aan die onze succesvolle aanpak kunnen frustreren. Dat is onacceptabel. Ik kan me voorstellen dat we in gezamenlijkheid de komende maanden kijken hoe we wel een oplossing kunnen vinden. Misschien kan dat met een onafhankelijke commissie van wijze mensen. Ik hoop dat de Tweede Kamer het met mij eens is dat er nu echt een akkoord moet komen.'