NAM: 'Inwoners maken niet duidelijk waarom ze recht hebben op smartengeld'

Ook de NAM stelt dat de inwoners van het aardbevingsgebied niet genoeg duidelijk hebben gemaakt waarom ze recht hebben op smartengeld. Eerder stelde de Staat hetzelfde in de rechtszaak van 127 Groningers tegen de Staat en de NAM.
De NAM stelt
dat de eisers pas in aanmerking komen voor smartengeld als psychisch letsel door een arts of pychiater is vastgesteld. Bovendien zegt de NAM dat de eisers in deze zaak niet allemaal hetzelfde kunnen eisen, omdat ze niet dezelfde problemen hebben.
'Onvrede en zorgen geen recht op smartengeld'
Volgens de NAM moet er meer onderzoek worden gedaan naar individuele gevallen. 'De omschrijvingen van individuele gevallen zijn te algemeen. Het gaat om onvrede over de schade-afhandeling en zorgen over de veiligheid. In de Nederlandse wet staat nou eenmaal dat onvrede en zorgen geen recht geven op smartengeld', aldus advocaat Jan de Bie Leuveing Tjeenk
'Slechts zes eisers stellen dat zij geestelijk letsel als gevolg van de aardbevingen hebben. De overige eisers stellen dat niet', zegt De Bie Leuveing Tjeenk. 'Maar de zes eisers hebben geen medische rapporten laten zien, waaruit blijkt dat ze last hebben van een psyschisch erkend ziektebeeld als gevolg van de aardbevingen.'

Excuses

De NAM herhaalde nog dat ze zich de negatieve gevolgen van de aardbevingen aantrekt in woord en daad. 'De directeur en de aandeelhouders hebben hun excuses aangeboden aan de inwoners.'
Bovendien bestrijdt de NAM de toename van het aantal aardbevingen. 'Het aantal voelbare aardbevingen, boven 2,0 schaal van richter, is enorm afgenomen.'
De rechtszaak dinsdag is de hele dag te volgen via ons liveblog en via de livestream.