Oostelijke rondweg om Bedum gaat door

De plannen voor een oostelijke rondweg om Bedum gaan door. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Rond Bedum komt een nieuwe ontsluitingsweg als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer.
Dat verkeer komt onder meer van Friesland Campina in de bebouwde kom. De weg komt direct ten noorden van de spoorlijn Groningen-Delfzijl te liggen en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993.

Spoortunnel
Door de aanleg van de weg komen twee onbewaakte spoorwegovergangen te vervallen. In verband met de veiligheid komt er onder het spoor een tunnel. Daar kunnen auto's met 60 kilometer per uur doorrijden, zonder dat ze voor spoorbomen hoeven wachten.

De tunnel wordt met groene taluds in het landschap ingepast, zodat deze het landschap zo weinig mogelijk verstoort.

Onbewaakte overgangen
Verder verdwijnen twee onbewaakte spoorwegovergangen en wordt één onbewaakte overgang veiliger gemaakt. De maatregelen gaan in totaal 13 miljoen euro kosten.

2020 klaar
Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum besluiten in december over de plannen. De werkzaamheden voor de ontsluitingsweg gaan naar verwachting in 2019 van start. De weg is naar verwachting in 2020 klaar.

Lees ook:
- Ontsluitingsweg Bedum krijgt tunnel in plaats van spoorovergang
- 'Koeien hebben wel een beveiligde spoorwegovergang. Waarom wij niet?'
- Tegenstanders rondweg Bedum vangen bot
- Vrij baan voor oostelijke rondweg Bedum
Meer over dit onderwerp:
BEDUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws