Winsum is bereid om dorpen af te staan

De gemeente Winsum is bereid de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd af te staan aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. Althans, dat staat in het voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad.
Volksraadpleging
Dit voorstel is het gevolg van de uitslag van de volksraadpleging die onlangs in Middag-Humsterland werd gehouden. Bij die raadpleging mochten de inwoners aangeven of het gebied na de gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier of in de gemeente Hoogeland moet liggen.

Duidelijke voorkeur
Zesenvijftig procent van de inwoners deed mee aan de raadpleging. Zesenzeventig procent daarvan gaf aan dat Middag-Humsterland in één gemeente moet liggen en tweeënnegentig procent daarvan vindt dat dat dan de gemeente Westerkwartier moet zijn.

Middag-Humsterland ligt nu in de gemeenten Winsum en Zuidhorn. Ezinge, Feerwerd en Garnwerd horen bij Winsum. Oldehove, Niehove, Saaksum en Den Ham liggen in Zuidhorn. In het plan Grenzenloos Gunnen uit 2013 deelde de commissie-Jansen het hele gebied in bij een nieuw te vormen gemeente in Noord-Groningen.

Met name Zuidhorn had daar moeite mee. Met Winsum werd afgesproken om via een volksraadpleging de inwoners om hun mening te vragen. In de raadpleging die onlangs is gehouden, sprak de meerderheid van de inwoners in zowel het Winsumer als het Zuidhorner deel zich uit voor het Westerkwartier.

Reitdiep als grens
Op 6 december moet de gemeenteraad van Winsum een besluit nemen over het voorstel; een dag later is de raad van Zuidhorn aan de beurt. Beide raden nemen een besluit over de dorpen in hun eigen gemeente. Ezinge, Feerwerd en Garnwerd hebben samen 1581 inwoners.

Als de raad van Winsum instemt met het voorstel, dan wordt het Reitdiep de grens tussen de gemeenten Westerkwartier (Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast) en Hoogeland (Winsum, De Marne, Bedum en Eemsmond).
Meer over dit onderwerp:
WINSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws