Arie Molenhuis stapt uit Gemeentebelangen Winsum

Arie Molenhuis stapt met onmiddellijke ingang uit de fractie van Gemeentebelangen Winsum. Hij zet zijn politieke carrière voort bij het CDW 2.0 van Nico Werkman. Dat meldt WinsumNieuws.
Vertrouwensbreuk

Er was al langer geen vertrouwen meer tussen Gemeentebelangen en Molenhuis. Het raadslid werd onder meer het ontbreken van fractiediscipline verweten en lekken naar de pers. Molenhuis vindt op zijn beurt dat Gemeentebelangen compleet ongeloofwaardig is geworden door allerlei akkefietjes.

Problemen

Bij de aanstelling van Molenhuis als raadlid in april 2016 waren er al problemen. Twee vrouwelijke raadsleden zagen het niet zitten om met hem samen te werken. Molenhuis werd toch geïnstalleerd en de beide dames stapten uit de partij. De coalitiepartijen zegden vervolgens het vertrouwen op in hun coalitiegenoot Gemeentebelangen. De wethouder van deze partij, Piet Wieringa, trad af. Hij keerde later terug als raadslid, maar stapte enige tijd later toch weer op vanwege een 'integriteitskwestie'.
Molenhuis geeft zijn zetel dus niet terug aan Gemeentebelangen, maar sluit zich aan bij het CDW 2.0.