Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

© Groninger Landschap
De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura 2000-gebied met een 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken besloten.
Deze Europese status maakt het makkelijker om de flora en fauna in het gebied te beschermen en te verbeteren. Eerder dit jaar kwamen het Rijk en de regio al gezamenlijk met het programma 'Eems-Dollard 2050', waarin verbetermaatregelen staan voor het gebied. De eerste acties worden de komende jaren uitgevoerd.

Uniek natuurgebied

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Het is de enige plaats in het Nederlandse waddengebied waar een rivier nog vrij in zee uitstroomt. Dit 'estuarium' verdient het om beschermd te worden. Dit heeft de staatssecretaris, na lange tijd van voorbereiding, nu wettelijk bepaald. Dit houdt in dat vastgelegd is welke planten, vogels en andere dieren beschermd worden. Dat geldt ook voor hun leefgebieden.

Verbetering van Nederlandse natuur in Europees kader

Het Rijk stelde in eerste instantie voor om een 'behoudsdoelstelling' toe te kennen aan het gebied: behouden wat er is. Maar de ambitie van de regio ligt hoger. Bedrijfsleven, overheid en natuurorganisaties vroegen samen om een 'verbeterdoelstelling'. Dat houdt in dat je de kwaliteit van de aanwezige natuur wilt verbeteren. Het is voor het eerst in Nederland dat op voorstel van de regio een hoger ambitieniveau wordt afgesproken dan het Rijk aanvankelijk wilde toekennen.

Samen de schouders eronder zetten

Aan het besluit van de staatssecretaris is een heel proces vooraf gegaan. Bedrijven in en rond de Eemshaven, natuurorganisaties en overheden werken al een tijd binnen het platform Ecologie en Economie in Balans aan verbetering van natuur en economie rond de Eems-Dollard. De provincie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Stichting Wad, Groningen Seaports, de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Economische Zaken en Rijkswaterstaat staan samen achter het doel om de natuur in de Eems-Dollard te beschermen en verbeteren. Zij legden hun ambitie gezamenlijk bij de staatssecretaris neer.

Prachtige natuur beschermen en verbeteren

Door samen de schouders eronder te zetten, krijgt de natuur van de Eems-Dollard een impuls. Doel is het herstellen van het estuarium, dat kansen biedt aan een optimaal bodemleven en dat een aantrekkelijke trekroute voor vissen vormt. En waar ook weer plaats is voor zeegrasvelden en natuurlijke mosselbanken. De volgende stap in het proces is het opstellen van een beheerplan, waarin staat op welke manier deze doelen behaald kunnen worden.

Eerste verbeteracties

In het Programma Eems-Dollard 2050 werken de partijen feitelijk al samen aan verbetering van de natuur. In dit programma is voor een bedrag van rond de zeventig miljoen euro aan projecten afgesproken, waar ook de natuur baat bij heeft. Tegelijkertijd heeft het gebied behoefte aan een economische impuls. In het Programma Eems-Dollard 2050 staan daarom maatregelen die zorgen voor verbetering van zowel natuur als economie. Er is onlangs gestart met de uitvoering van de eerste verbeteracties.

Lees ook: