'Grutto's legden massaal het loodje door hagelbui'

© Flickr / Tony Sutton (creative commons)
Een zware hagelbui afgelopen voorjaar, heeft er mede voor gezorgd dat de gruttostand dit jaar erg laag is. Dat denkt de Vogelbescherming.
Bij de nationale vogeltelling werden 4.000 jonge grutto's geteld. Dat hadden er 11.000 moeten zijn om de stand op peil te houden.

Onweersbuien

Een van de redenen voor het lage aantal jonge grutto's is noodweer eind mei. Toen sloeg zonnig voorjaarsweer om en trokken zware onweersbuien over het land. Plaatselijk was er veel hagel. Dat werd veel gruttokuikens te veel.

Noorden

'Vooral in Noord-Nederland trof het de kuikens extra hard omdat grutto's daar later broeden en de kuikens daardoor jonger en dus extra kwetsbaar zijn', meldt de vogelbescherming.
Net als bij andere weidevogels blijft het aantal achteruit lopen. Het heeft onder meer te maken met te vroeg maaien van de wei. Daarnaast staan er te weinig bloemen, waardoor er geen insecten zijn en dus geen voedsel voor de vogels.