Werk aan zuidelijke ringweg: wat is de invloed op het verkeer?

© VIA Drupsteen
De doorstroming van het verkeer op de ringweg in Groningen is tijdens de werkzaamheden op een deel van de zuidelijke ring straks beter dan nu.
Dat zegt aannemerscombinatie Herepoort. Het gaat om het gebied rondom het huidige Julianaplein.
In dit artikel zetten we de situaties tijdens de werkzaamheden aan de ring zuid op een rij. Niet overal stroomt het verkeer namelijk sneller door.

Nieuwe T-splitsing

Rond de zomer van 2018 gaat het Julianaplein er helemaal uit om te worden vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Om ruimte te maken voor die werkzaamheden, komt er een paar honderd meter zuidelijker een tijdelijke T-splitsing, die de A7 aansluit op de A28. Daarvoor wordt een brug over het Noord-Willemskanaal aangelegd. De tijdelijke verbinding pakt sneller uit voor automobilisten dan de huidige route over het Julianaplein, stelt de combinatie Herepoort.
Op onderstaande kaart staat de nieuwe T-splitsing onder het Julianaplein aangegeven in het donkergrijs:


Stoplichtvrij

De T-splitsing maakt het mogelijk voor rechtsafslaand verkeer om zonder stoplichten door te rijden. Wie vanuit Assen komt, kan vanaf de A28 zonder stoplichten doorrijden richting Hoogezand. Ook de route vanuit Hoogezand naar Drachten over de A7 is stoplichtvrij. In de huidige siuatie staan voor deze beide richtingen wel stoplichten op het Julianaplein. Net als nu kunnen automobilisten vanuit Drachten zonder stoplicht rechtsaf slaan richting Assen.
De tunnels die de A28 met de stad verbinden, behouden hun functie. Verkeer vanuit de stad dat richting Hoogezand of Drachten wil, maakt straks ook van die tunnels gebruik om vervolgens vanuit zuidelijke richting via de T-splitsing alsnog naar oost of west te rijden.
Volgens omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort zijn er twee positieve effecten op de doorstroming. Niet alleen komt een deel van de automobilisten geen stoplichten meer tegen; de stoplichten staan ook langer op groen. 'Nu moet je de tijd van het stoplicht verdelen over vier richtingen; die verdeel je straks over drie. Daardoor heb je meer ruimte om het verkeer sneller door te laten stromen.'

Wel problemen aan de oostkant

Voor de rest van de zuidelijke ringweg geldt dat er tijdens de werkzaamheden wel vertraging ontstaat. Vooral aan de oostkant van de stad bij de aansluiting van de Europaweg op de ringweg dreigen files, doordat de rijbanen van de ringweg daar tijdens de werkzaamheden smaller zijn. Automobilisten gaan daardoor langzamer rijden. 'Daar gaat het echt heel lastig worden om het verkeer af te wikkelen.'

Omleiden via Sontbrug

De aannemerscombinatie en het projectbureau Aanpak Ring Zuid denken daarom na over een omleiding. Eén van de opties is verkeer vanuit het UMCG in de stad omleiden via de nieuwe Sontbrug. Verkeer zou dan bij Driebond de ring oprijden. Daardoor zou de oprit naar de ringweg vanaf de Europaweg minder zwaar worden belast. 'Wat we nu zien in de modellen is dat het aan de westkant van de stad beter wordt in de tijdelijke situatie, maar aan de oostkant ligt nog een opgave.'

Vier smalle rijstroken

Het deel van de ringweg tussen het huidige Julianaplein en het Europaplein komt tijdens de werkzaamheden helemaal op de noordelijke weghelft te liggen. De aannemers gebruiken het hele talud, waardoor er net vier smalle rijstroken passen. Bij de Meeuwerderbaan past het niet; daar komt een tijdelijke constructie naast de huidige ringweg. Als het verkeer over de noordelijke weghelft rijdt, is er daarnaast ruimte om de nieuwe ring aan te leggen.

Vrijheidsplein

Verkeer vanaf de westelijke ringweg moet tijdens de werkzaamheden aan het Vrijheidsplein omrijden om op de zuidelijke ring te komen. Automobilisten slaan eerst rechtsaf richting Drachten en draaien ter hoogte van de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn onder de ring door. Aan de overkant rijden ze terug en krijgen ze een rechtstreekse toegang tot de zuidelijke ringweg.
Op onderstaande kaart linksonder de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn. De rotonde daar rechts van is het Vrijheidsplein:

Kramer verwacht dat deze omleiding geen vertraging oplevert. Volgens hem staan automobilisten nu vaak vast als ze van het Vrijheidsplein willen invoegen op de ring, omdat daar ook uitvoegend verkeer is. In de nieuwe situatie komen ze een paar honderd meter eerder de ringweg al op.

Hoogkerk

De ringweg tussen Hoogkerk en het Julianaplein wordt ook vernieuwd. In het voorjaar van 2018 beginnen werkzaamheden aan de noordkant; verkeer rijdt dan over de zuidkant. In de zomer van dat jaar draait de situatie om.

2018

Combinatie Herepoort heeft een jaar nodig om de tijdelijke wegen aan te leggen. De bouw daarvan start rond de zomer van 2017. Halverwege 2018 rijden automobilisten over de tijdelijke ringweg.
Drie jaar later, dus in 2021, moet de nieuwe zuidelijke ringweg klaar zijn.