Duidelijkheid bij IVAK: cultuurfabriek gaat op eigen benen verder

© Archief RTV Noord
Een zelfstandige organisatie zonder docenten in dienst. Zo gaat de cultuurfabriek IVAK voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum verder.
Voor de docenten die er werken en niet meer verder willen of kunnen bij het IVAK wordt een oplossing gezocht via onder meer een van-werk-naar-werk-traject.


Conflicten

De docenten en de directie stonden de laatste maanden lijnrecht tegenover elkaar over de maatregelen die genomen moest worden. Ook de voortdurende onduidelijkheid was een doorn in het oog van de medewerkers.
Volgens de directie stonden allerlei juridische hobbels en veranderde wetgeving snelle besluiten in de weg. Het oude IVAK is een gemeenschappelijke regeling van de drie DAL-gemeenten. Die regeling wordt nu opgeheven.

Coördinerende rol

Het nieuwe IVAK krijgt een meer coördinerende rol om zo de cultuureducatie en amateurkunst op peil te kunnen houden.

Lees ook: