'Schiet het Kamerlid niet af, schiet haar aan!'

Veel Groningse politici staan hoog op de lijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart: van Anne Kuik (CDA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) tot Arno Rutte (VVD) en Sandra Beckerman (SP). Maar waarom zijn ze zo populair, en wat kunnen ze eigenlijk voor ons betekenen, Beter Weters?

Alles moet een plaats hebben
Het maken van een evenwichtige kandidatenlijst valt absoluut niet mee: man/vrouw, specifieke deskundigheid, leeftijd, woonplaats of regio, politieke ervaring - alles moet een plaats hebben. En net zomin als vrouwelijke Kamerleden er voor vrouwenbelangen zitten, zitten regionale Kamerleden er vóór hun regio. Maar wél vanuit die regio en namens die kiezers, vanuit de terechte gedachte dat het gehele land in de Kamer vertegenwoordigd dient te zijn.

Twee Groningers
Voor mijn PvdA kan ik met stelligheid beweren dat het normaal was twee Groningers op een verkiesbare plaats te hebben, ook in de tijd dat ons aardgas nog vooral als een meevaller werd gezien en niet als een bedreiging. Het grote aantal kleine partijen nu is overigens een directe bedreiging van een evenwichtige vertegenwoordiging. Kennis van- en gevoel bij- specifieke zaken die in een bepaalde regio spelen maakt het landsbestuur sterker en beter. En geeft de burger een makkelijke ingang: schiet het Kamerlid niet af, schiet haar aan!

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Graantje meepikken
De reden dat Noordelingen op de diverse lijsten komen heeft direct te maken met het aardbevingsdossier. Iedereen hoopt een graantje mee te pikken van de ellende die men meemaakt in aardbevingsgebied. Men geeft kiezers in deze valse hoop: één keer in de kamer wordt men onderdeel van het geheel en hebben Noordelijke kamerleden geen enkele grip meer op dit dossier.

Niets veranderen
De afgelopen jaren is elke partij in het Noorden wezen kijken hoe het daar gesteld is. Echter al het kijken heeft niets opgeleverd. Zie hoe de PvdA-ers lopen te roeptoeteren en vervolgens in de kamer met de meute meestemmen en Groningen in de kou laten staan. Ook de andere Noordelingen zullen niets veranderen aan de huidige situatie.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Groningse mentaliteit
Ik vergeef iedereen zijn of haar cynisme over kandidaat-parlementariërs en de al dan niet nobele motieven van partijen bij het samenstellen van hun kieslijsten. Want te vaak zijn we in Groningen in de steek gelaten door de “volksvertegenwoordigers” van eigen huize. Het is zaak voor deze nieuwe lichting om het tegendeel te bewijzen en daarbij kan de Groningse mentaliteit een voordeel zijn. Zij die zich nooit meer voelen dan degenen die ze vertegenwoordigen zullen het redden en mogelijk het verschil maken. Nait broezen, moar doun!

Trots op Sandra
Ik ken van de Groningse kandidaten partijgenoot Sandra Beckerman goed en ik ben openlijk trots op haar kandidatuur. Zij is ( en ik kan het weten na twaalf jaar den Haag) een zeldzame verschijning in de politiek. Nooit te beroerd om voorop te gaan in de strijd met en voor Groningers. Van Oosterparkwijk tot Pekel. Van Delfzijl tot Pieterzijl. Zij zal Groningen niet veranderen vanuit den Haag, maar zij heeft het wel in zich om met die andere Groningers den Haag te veranderen.

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer... Zit mee voor Groningen
Bij de partijselectie is regionale binding zeker een factor. Meestal niet overheersend en soms negatief (te beperkte scope). Deze keer zit het mee voor Groningen maar Noord-Nederland is structureel ondervertegenwoordigd. En dat merk je. Haage molens worden overheerst door randstedelijke politici. Dus, ‘we’ hebben zeker wat aan ‘onze’ kamerleden. Als volksvertegenwoordigers komen ze idealiter voor iedereen op maar vooral voor hun achterban en bijbehorend deelbelang.

IJsbrekerswerk
Regionale binding en identificatie met regionale thema’s is dan van grote waarde of het nu gaat om informatie wisselen, druk zetten, stille diplomatie of het betere ijsbrekerswerk. Kamerlid en partij zijn bovendien gebaat bij een herkenbaar profiel. Dus wordt de energie gestoken in thema’s die ertoe doen met als leading principle: “to be or not to be”.

Wiebe van der Ploeg was tot voor kort is bestuurder van het waterschap Hunze en Aa’s. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Profiteren kan
Door de jaren heen hebben er bijna altijd Groningers hoog op de Tweede Kamer-kieslijsten gestaan. Wij noemen Johan Remkes VVD, Jacques Wallage PvdA en Siebrand Buma CDA (deels) bijvoorbeeld. Dat wordt straks gelukkig ook weer zo. Kan Groningen hier extra van profiteren? Ja het kan wel, maar Kamerleden zeggen doorgaans: "Er wonen weinig mensen in Groningen. Slechts een half miljoen inwoners tegenover ruim 16 miljoen in de rest van Nederland."

Aardgasproblematiek
En de Tweede Kamer-samenstelling is hiervan ook doorgaans een afspiegeling. Slechts de hofstad en de hoofdstad , Den Haag en Amsterdam springen daar altijd positief boven uit. Bij deze extra aandachtsgebieden moet nu ook eens Groningen gaan behoren. Door de aardgasproblematiek. Zeker een taak voor die nieuwe Groninger Kamerleden, hoog op de kieslijsten.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Kwaliteit kandidaat
Hoog op de lijst? Wat is dat anders dan ordinair cliëntelisme? Of een doekje voor het (aardbevings-)bloeden? Of gewoon omdat het goed staat? Belangrijker is of iemand geschikt is voor het ambt van volksvertegenwoordiger; hoe het staat met kwaliteit van de kandidaat dus. Kan zij haar woordje doen, of zegje? Is hij representatief? Hebben zij kennis van vele zaken? Hebben zij belangstelling voor mensen en hun wel en wee? Is zij toegankelijk en benaderbaar?

Belangrijker dan woonplaats
Kan hij met kritiek omgaan? Weten zij kunstig en inhoudelijk te debatteren? Zijn zij bereid vele, vele uren in touw te zijn? En kunnen zij voldoende abstraheren? Het zijn maar enkele kwaliteitseisen, maar ze zijn zo oneindig belangrijker dan de oorspronkelijke woonplaats. Die is slechts façade...!

Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws