Sociale dienst en werkvoorzieningsschap Fivelingo gaan fuseren

De sociale dienst ISD Noordoost - beter bekend als Werkplein Eemsdelta - en werkvoorzieningsschap Fivelingo gaan vanaf 1 januari 2017 fuseren. De colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum leggen een voorstel daartoe binnenkort aan hun gemeenteraden voor.

Met de fusie willen de gemeenten meer werkzoekenden in de regio aan een baan helpen en bovendien een bezuiniging vanuit de Rijksoverheid opvangen. Volgens de gemeenten verdwijnen er in elk geval volgend jaar nog geen arbeidsplaatsen bij de nieuwe organisatie.

Twee scenario's
Maar na 2017 verandert dat mogelijk. De gemeenteraden krijgen namelijk twee scenario's voorgelegd: in het ene scenario werkt de fusieorganisatie binnen het budget van de Rijksoverheid. Daarmee zou een beperkte groep mensen aan een baan geholpen worden.

In het andere scenario tellen de gemeenten extra geld ter beschikking en worden vooral die mensen geholpen die kans maken op het vinden van een baan.

Voorkeursscenario
Het tweede scenario heeft van de colleges de voorkeur. Als de gemeenteraden voor de eerste optie kiezen, leidt dat tot ontslagen, waarschuwen de drie colleges.

Voor mensen met een Wsw-arbeidsovereenkomst in dienst van Fivelingo verandert er de komende jaren niets. Ook werkzoekenden merken 'nauwelijks' iets van de fusie. Zo behouden hun vaste aanspreekpunten, stellen de colleges.

Werkplein Fivelingo
De nieuwe organisatie gaat straks verder onder de naam Werkplein Fivelingo. Egberdien ten Brink, nu directeur van de sociale dienst, is de beoogd directeur. De afgelopen jaren werkten de sociale dienst en het werkvoorzieningsschap al nauw samen.
Meer over dit onderwerp:
DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws