Zakenvrouw Doesburg verliest zaak bij Hoge Raad; miljoenenclaim blijft staan

© FPS (bewerkt door RTV Noord)
De eis van zakenvrouw Diette Doesburg-Maas om de vordering van de curatoren bij het faillissement van Maas Shipyard van tafel te vegen, is door de Hoge Raad verworpen.
Daarmee lijkt er een einde te komen aan een lange nasleep in het faillissement van Maas Shipyard, dat sinds 2005 duurt. De curatoren Wim Entzinger en Peter Fousert verwijten Doesburg dat Maas Shipyard door wanbeleid failliet ging.


Verzet

Doesburg heeft zich daar jarenlang tegen verzet. Volgens haar is er geen wanbeleid gepleegd, maar zijn enkele stukken te laat aangeleverd, zo zegt haar zegsman mr. Klaas Aantjes.
'De curatoren verwijten Doesburg dat de vennootschap gefailleerd is omdat er niet is voldaan aan de publicatieplicht', legt Aantjes uit. 'Niet voldoen aan de publicatieplicht levert het rechtsvermoeden op dat wanbeleid de oorzaak is van het faillissement.'
Daardoor zijn de vennootschappen Maas Onroerend Goed BV en D. Maas Beheer BV en Diette Doesburg als persoon aansprakelijk omdat zij bestuurders waren van Maas Shipyard, zo bevestigt Aantjes.

'Buitengewoon onrechtvaardig'

'Mijn verweer was dat Doesburg als bestuurder enkele stukken wel tijdig heeft ingediend, maar dat er geen datum op die stukken stond genoteerd. In mijn ogen is het geen onbehoorlijk bestuur, zoals de curatoren beweren. De Hoge Raad heeft die constatering van de curatoren wel laten staan. Daardoor is Doesburg persoonlijk aansprakelijk en in mijn ogen is dat buitengewoon onrechtvaardig.'
Volgens de curatoren Entzinger en Fousert zijn er meerdere redenen om Doesburg te betichten van wanbeleid. 'In het faillissement is vast komen te staan dat onbehoorlijke taakvervulling door mevrouw Maas een belangrijke oorzaak van het faillissement was', schrijven de curatoren in een verklaring.

'Meer dan alleen publicatieplicht'

'Ze is in de procedure in de gelegenheid gesteld om aannemelijk te maken dat er andere belangrijke oorzaken waren, maar is daar volstrekt niet in geslaagd. Overigens reikt het verwijt van de curatoren aan het adres van mevrouw Doesburg verder dan alleen de publicatieplicht. Uit onderzoek van de curatoren is gebleken dat ook de administratie van Maas Shipyard niet op orde was.'
Entzinger en Fousert hebben Doesburg in een eerder stadium persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schuld van 6 miljoen euro.

Afwikkeling faillissement

De zaak bij de Hoge Raad was het laatste middel dat Doesburg had om in verweer te komen tegen de eis van de curatoren. Die zaak is tot een einde gekomen, waardoor het faillissement van Maas Shipyards na elf jaar kan worden afgewikkeld.

Lees ook: