'Provincie Groningen houdt zich niet aan de Tabakswet'

De provincie Groningen gaat buiten haar boekje door tabaksfabrikant Theodorus Niemeijer als sponsor te laten optreden van de campagne Er gaat niets boven Groningen.
Tot die conclusie komt de website Tabak Nee, die zich bezig houdt met het opsporen van misstanden rond het uivoeren van de Tabakswet.
De site verwijst naar een verdrag dat lagere overheden verbiedt om contacten met de tabaksindustrie te onderhouden, behalve voor het uitvoeren van wetten en regels. Door een tabaksfabrikant als sponsor te vragen en hem daarme ook tot ambassadeur van Groningen te bestempelen gaat volgens de anti-rook-site te ver