Groningse onderzoeker: 'Medicijnen ADHD zijn niet schadelijk voor kinderen'

Medicijnen tegen ADHD leiden op de lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat concludeert hersenonderzoeker Lizanne Schweren van het Universitair Medisch Centrum Groningen in een promotieonderzoek.
Toename gebruik van medicatie

Het gebruik van ADHD-medicatie zoals Ritalin is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Maar veel mensen vragen zich af of het verstandig is om kinderen medicijnen te geven waarvan het langetermijneffect op de hersenontwikkeling niet bekend is.

Zelfde ontwikkeling in gedrag

Schweren onderzocht de hersenstructuur en -functie van in totaal zo'n duizend kinderen en jongvolwassenen, waarvan er ruim vierhonderd ADHD hadden.
Zij stelt in haar onderzoek ook vast dat kinderen met ADHD die medicatie gebruiken dezelfde ontwikkeling in hun gedrag laten zien als kinderen met deze stoornis die geen medicatie gebruiken.

Geen effect op de langere termijn
Voor artsen is het volgens haar dan ook van groot belang om met jongeren en hun ouders te bespreken dat ADHD-medicatie waarschijnlijk de symptomen van ADHD zal verminderen, maar op lange termijn niet zal leiden tot een betere uitkomst. 'Zij dienen zich goed te realiseren, dat bij zowel de kinderen die wel als geen medicatie hebben gebruikt de symptomen afnemen als ze ouder worden.'
ADHD (aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit) is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Het begint al in de kindertijd. Vaak duurt ADHD tot in de volwassenheid, maar daar is nog weinig over bekend.